Io-kuun dyynit vaikuttavat aidoilta – syntyvät rikkidioksidin purkauksissa

Jupiterin vulkaanisen kuun kummastusta aiheuttaneille dyynimäiselle muodostumille on ehdotettu selitystä. Ne syntyvät, kun laava höyrystää rikkidioksidijäätä.

Ion dyynien kaltaiset muodostumat näkyvät Jupiteria ja sen kuita vuosina 1995–2003 tutkineen Galileo-luotaimen kuvissa. Ne ovat yhtä suuria kuin maapallolla tavattavat parhaimmat dyynit.

On kuitenkin ollut epäselvää, ovatko Ion muodostumat oikeasti dyynejä. Aiemmissa tutkimuksissa Ion kaasukehän on arveltu olevan liian ohut aiheuttamaan tuulia, jotka liikuttavat hiekkaa.

Uudessa tutkimuksessa ehdotetaan mekanismia, jolla hiekka voisi liikkua ja synnyttää dyynejä Iossakin. Ratkaisu löytyy kuun pinnan koostumuksesta, joka on sekoitus kiinteytyneitä ja aktiivisia laavavirtoja, hiekkaa sekä rikkidioksidista muodostunutta jäätä.

Fyysikkojen laskelmien mukaan dyynejä voi syntyä, jos sula laava virtaa pinnan alla olevaan rikkidioksidijään esiintymään.

Siitä seuraavissa räjähdyksissä purkautuva kaasu on "riittävän tiheää ja nopealiikkeistä kuljettaakseen jyväsiä ja mahdollisesti muodostaakseen suuren mittakaavan rakenteita kuten dyynejä", sanoo George McDonald Rutgersin yliopistosta.

Aiheesta lisää Rutgers (englanniksi)