Aurinkomyrsky saapuu kuin aivastus

Auringon sylkäisemät voimakkaat koronan massapurkaukset eivät etene tasaisena kuplana, kuten on aiemmin luultu, vaan enemmänkin pilven tapaan. Tämä haittaa niistä syntyvien aurinkomyrskyjen ennustettavuutta.

"On uskottu, että koronan massapurkaukset liikkuvat kuin kuplat avaruuden läpi ja reagoivat voimiin yksittäisen kappaleen lailla", sanoo Mathew Owens Readingin yliopistosta. "Me totesimme, että ne ovat enemmänkin kuin laajeneva pölypilvi tai aivastus, ja koostuvat yksittäisistä plasman alueista, joista jokainen tekee omaa juttuaan."

Tämä tarkoittaa Owensin mukaan sitä, että massapurkausten saapumista Maahan on erittäin vaikea arvioida. Pilven kaltaisen massapurkauksen ennustettavuus heikkenee, koska Auringosta saapuva tasainen hiukkasten vuo, aurinkotuuli, pääsee vaikuttamaan siihen enemmän kuin kuplan kaltaiseen purkaukseen.

"Jos me haluamme suojella itseämme auringonpurkauksilta, meidän täytyy ymmärtää enemmän aurinkotuulta", Owens sanoo.

Hyvin voimakkaiden aurinkomyrskyjen osuminen maapallolle on harvinaista, mutta kun näin tapahtuu, ne voivat aiheuttaa esimerkiksi sähkökatkoksia ja vaurioittaa satellitteja.

Aiheesta lisää Readingin yliopisto (englanniksi)