Auringon sisäiset virtaukset selittävät 11-vuotisen pilkkujakson

Auringon aktiivisuussykli kestää tunnetusti keskimäärin 11 vuotta. Miksi juuri näin pitkään? Kansainvälinen tutkimusryhmä tarjoaa selitystä ajanjaksolle.  

Yhdentoista vuoden auringonpilkkujakso on tunnettu pitkään, mutta sen aiheuttajasta ei ole yksimielisyyttä.

Tutkimusryhmä väittää saaneensa historian kattavimman kuvan Auringon sisäisistä pohjois-etelä-suuntaisista virtauksista. Apuna käytettiin Auringon seismisiä mittauksia.

Tuloksena oli, että plasman virtaus läheltä Auringon päiväntasaajaa lähelle napa-alueita ja sen palaaminen syvällä Auringon pinnan alla takaisin kestää noin 22 vuotta. Tämä vastaa hyvin kahta pilkkusykliä, joiden välissä Auringon magneettikentän napaisuus vaihtuu.

"Meridiaanisuuntainen virtaus on paljon hitaampi kuin muut liikkeen komponentit, kuten Auringon differentiaalinen pyöriminen", selittää Laurent Gizon Max Planck -instituutista.

Edellä mainittu virtaus etenee Auringon pinnalla suurimmillaan vain 50 kilometrin tuntinopeutta. Sitä esitellään myös animaatiossa.

"Jotta saadaan vähennettyä kohinaa helioseismisissä mittauksissa, täytyy ottaa keskiarvot hyvin pitkän ajanjakson mittauksista", lisää Zhi-Chao Liang.

Yhdentoista vuoden pilkkujakso olisi siis suoraan seurausta Auringon sisäisten virtausten periodista. 

Aurinko on parhaillaan pilkkujaksonsa minimissä. Viimeinen pilkkumaksimi jäi hyvin alhaiseksi ja seuraavasta maksimista odotetaan yhtä pientä vuodelle 2025.

Aiheesta lisää Max Planck -instituutti (englanniksi)