Tutkimus valtamerten lämpimistä lähteistä antaa toivoa meriplaneettojen elinkelpoisuudesta

Aurinkokunnan kuiden pinnanalaisten valtamerien sekä merien peittämien eksoplaneettojen elinkelpoisuus on jatkuvan tutkimuksen kohteena. Uusi tulos antaa toivoa niiden elämänmahdollisuuksille.

"Maanpinnalla happirikkaassa ilmakehässä on tuttu asia, että elämän molekyylien luominen tarvitsee energiaa", selittää Everett Shock Arizonan valtionyliopistosta.

"Suurena kontrastina sille merenpohjan kuumissa lähteissä kuumat nesteet sekoittuvat kylmään meriveteen ja luovat ympäristön, jossa elämän molekyylien muodostuminen vapauttaa energiaa", hän sanoo.

Biomassan tuottaminen on siis huomattavasti helpompaa merenpohjassa kuin maanpinnalla, kunhan olosuhteet ovat otolliset.

Tutkimus kohdistuu biomakromolekyylien kuten proteiinien muodostumiseen. Yksinkertaisempien rakennusosien kuten aminohappojen ja sokereiden lisäksi elämä tarvitsee myös niitä.

Analyysissa tutkittiin laskennallisesti Methanocaldococcus jannaschii -arkkieliön proteiinien käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa.

Tulosten mukaan paras ympäristö niille on noin 85 celsiusasteen lämpötila ultramafisten kivilajien muodostamassa kuumassa lähteessä. Sen sijaan basalttikivilajien ympäristöissä proteiinien synnyttäminen oli hankalampaa.

Tutkijat toivovat seuraavaksi laajentavansa laskelmiaan muunlaisiin elämänmuotoihin ja erilaisiin geokemiallisiin ympäristöihin. Se auttaisi ymmärtämään elinkelpoisuuden määritelmää nykyistä laajemmin.

Aiheesta lisää Arizona State University (englanniksi)