Tutkijat pääsivät elämän kemiallisten reaktioiden alkulähteille

Englantilaisessa laboratoriossa onnistuttiin synnyttämään yhdisteitä, jotka muistuttavat RNA-molekyylin neljää rakennuspalikkaa. Merkittävää on, että yhdisteet luotiin samassa seoksessa.

Suosittu teoria laskee elämän alun RNA-molekyylin ansioksi. Toisin kuin DNA, RNA pystyy informaation säilömisen lisäksi myös vauhdittamaan kemiallisia reaktioita.

Ongelmana tässä hypoteesissa on, kuinka RNA-molekyylin rakennuspalikoina toimivat neljä emästä olisivat päässeet toistensa kanssa tekemisiin. RNA:n emäkset jakautuvat kahdeksi pariksi, pyrimidiineiksi ja puriineiksi. Laboratoriotutkimuksissa niiden muodostuminen on näyttänyt vaativan hyvin erilaisia olosuhteita.

Uusi tutkimus valottaa, kuinka kaikki neljä emästä olisivat voineet esiintyä samassa sopassa varhaisella maapallolla.

Cambridgeläinen ryhmä tutkijoita, joita johtivat Matthew Powner ja John Sutherland, onnistuivat luomaan alku-Maan aineksista keitoksen, jossa pyrimidiinejä tuottava kemia saa aikaan myös puriinin kaltaisia yhdisteitä. Menetelmän pohjalla on sokerialkoholi, joka muutaman reaktion kautta muuntuu puriineja muistuttaviksi emäksiksi.

Ongelmana on, että laboratoriopuriniien emäksissä hiiliatomi on vetyatominen sijasta liittynyt happiatomiin. Tämä ero luonnollisiin puriineihin nähden tekisi niistä kykenemättömiä elämän alulle panemiseen nuoren maapallon olosuhteissa. Powner kertoo yrittävänsä seuraavaksi etsiä tiiminsä kanssa ratkaisua tähän kompastuskiveen.

Aiheesta lisää Science (englanniksi)