Tutkija laski ylärajan hiilimonoksidia syövien marsilaisten mikrobien lukumäärälle

Washingtonin yliopistossa työskentelevä Steven Sholes on laskenut ylärajan sille, kuinka paljon Marsissa voi olla hiilimonoksidia syöviä mikrobeja.

Sholes kertoi tuloksestaan Arizonassa pidetyssä Astrobiologian konferenssissa.

Punaisen planeetan kaasukehässä on suhteellisen paljon hiilimonoksidia eli häkää. Maapallolla monet mikrobit voivat käyttää sitä energialähteenään muuttamalla hiilimonoksidia hiilidioksidiksi.

"Se on ilmainen lounas, joka vain oleskelee kaasukehässä ja jota mikrobit voisivat syödä", Sholes näkee.

Koska huomattava osa ilmaisesta lounaasta jää selvästikin syömättä, syöjiä joko ei ole ollenkaan tai ne ovat erittäin harvalukuisia.

Paremman arvion saamiseksi Sholes laski kuinka nopeasti auringonsäteily tuottaa hiilimonoksidia Marsin kaasukehään, ja kuinka nopeasti se kulkeutuu planeetan pinnan alle.

Pinnan alla mahdolliset marsilaiset mikrobit voisivat olla suojassa säteilyltä ja tähänastisilta etsintäyrityksiltä.

Näin Sholes kykeni määrittämään ylärajan sille, kuinka paljon naapurimme pinnan alla voi olla hiilimonoksidia syöviä mikrobeja.

Tuloksen perusteella tällaista elämää pystyy olemaan korkeintaan miljardisosa Maan biomassasta eli alle yksi mikrobi per kuutiosenttimetri marsperää.

Aiheesta lisää New Scientist (englanniksi)