Titanin kaasukehästä löytynyt yhdiste viittaa esibioottisen kemian olevan samaa kaikkialla

Cassini-luotaimen havaitseman molekyylin aikaansaamia kemiallisia prosesseja on aikaisemmin tunnistettu tähtienvälisistä kaasupilvistä. Löytö Titanista vihjaa, että monimutkaisten orgaanisten yhdisteiden muodostuminen voi olla samankaltaista kaikkialla maailmankaikkeudessa.

Tutkijoiden tunnistama molekyyli kuuluu "hiiliketjuanioneihin". Nämä ovat negatiivisesti varautuneita molekyylejä ja reagoivat siksi voimakkaasti muiden aineiden kanssa. Hiiliketjuanioneita pidetään rakennusosasina monimutkaisemmalle kemialle, joka on lopulta voinut johtaa myös elämän ilmaantumiseen maapallolla.

Merkit molekyylistä saatiin Saturnusta kiertävän Cassini-luotaimen datasta sen lennettyä Titan-kuun ylemmän kaasukehän läpi 1300–950 kilometrin etäisyydellä pinnasta. Ketjujen määrän todettiin vähenevän luotaimen ollessa lähimmillään kuun pintaa. Tämä viittaa tutkijoiden mukaan juuri siihen, että ketjut kasvoivat alempana suuremmiksi molekyyleiksi.

Aiemmin samankaltaisesta kemiasta on löytynyt merkkejä tähtienvälisestä avaruudesta ja myös komeetoilta. Tutkimukseen osallistuneen Kalifornian yliopiston Andrew Coatesin mukaan prosessin esiintyminen kokonaan toisenlaisessa ympäristössä tarkoittaa, että orgaanisten molekyylien synty saattaa olla kaikkialla samanlainen.

"Vaikka emme ole havainneet elämää itsessään, monimutkaisten orgaanisten yhdisteiden löytäminen ei pelkästään Titanista, vaan myös komeetoilta ja tähtienvälisestä avaruudesta tarkoittaa, että olemme varmasti lähestymässä sen esiasteita", sanoo Nicolas Altobelli Euroopan avaruusjärjestöstä.

Aiheesta lisää ESA (englanniksi)