Tällainen elämä voisi olla mahdollista Titanin -180 asteen lämpötilassa

Yhdysvaltalainen tutkijaryhmä on esittänyt näkemyksensä siitä, millaista elämä voisi olla Titanissa. Saturnuksen Titan-kuun pinnan keskilämpötila on -180 celsiusastetta. Täysin erilaiseen kemiaan pohjautuva elämä saattaisi olla mahdollista näinkin vaikeissa olosuhteissa.

Tutkijat korostavat ottaneensa tähän tutkimukseen sekä mielikuvituksellisen että tiukan tieteellisen näkökulman. Hypoteesi ilmestyi perjantaina Science Advances -julkaisussa.

Titanin elämä voisi teorian mukaan olla metaaniin perustuvaa eikä happea olisi sen kemiassa lainkaan. Soluseinä koostuisi typestä, hiilestä ja vedystä. Tutkijaryhmä kutsuu ehdottamaansa elämän perusrakennetta nimellä azotosomi, joka vastaa maanpäällistä liposomia.

Tutkijoiden mukaan rakenne olisi yhtä stabiili ja joustava Titanin olosuhteissa kuin liposomi maapallon olosuhteissa. Seuraavana askeleena on tutkia, millaista hypoteesiin perustuvien solujen metabolismi voisi olla.

Titanin järviin on suunniteltu kelluvia tai jopa sukeltavia luotaimia, jotka voisivat selvittää kuun olosuhteita ja tutkia sen kemiaa. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, ettei sellaista saada matkaan ennen 2030-lukua. (Jupiterin ja Saturnuksen kuiden elinkelpoisuudesta lisää Tähdet ja avaruus -lehdessä no 3 tai 4/2015).