Suomalaistutkimus laajentaa käsitystä elämän mahdollisuuksista Marsissa

Tutkijat ovat etsineet Suomeen kairatuista syvärei'istä mikrobeja. Tulokset kertovat paljon myös elämän mahdollisuuksista Marsissa.

Maan ulkopuolisen elämän edellytyksiä voidaan tarkastella kotiplaneettamme kallioperään kairatuista syvärei’istä. Tuore tutkimus paneutui Suomen syväbiosfääriin.

Tutkimusnäytteitä otettiin jopa 4,4 kilometrin syvyydeltä syväreiästä Espoon Otaniemessä sekä yli kahden kilometrin syvyydestä Pyhäsalmen kaivoksesta. Olot näin syvällä muistuttavat osittain Marsin pinnanalaista maailmaa.

Maan ulkopuolelta etsitään tällä hetkellä etenkin autotrofisia organismeja eli sellaisia eliöitä, jotka syövät vain hiilidioksidia ja vetyä. Nyt julkaistussa tutkimuksessa löytyi näiden lisäksi myös ruokavalionsa kannalta paljon monipuolisempia, heterotrofisia eliöitä.

Löytö on merkittävä, sillä heterotrofiset eliöt pystyvät hyödyntämään elinympäristöstään löytyviä yhdisteitä monipuolisemmin hyväkseen. Autotrofit taas kilpailevat niukoista resursseista keskenään.

Tulos voi vaikuttaa myös siihen, miten elämää tullaan etsimään muilta planeetoilta.

”Tulevaisuudessa elämää etsittäessä kannattaisi etsiä autotrofisesta metaboliasta syntyneiden aineenvaihduntatuotteiden lisäksi myös laajemmin ja monipuolisemmin mikrobien tuottamia aineita”, toteaa Lotta Purkamo Geologian tutkimuskeskuksesta.

Aiheesta lisää GTK