Kiviplaneetan syntytapa vaikuttaa vahvasti sen elämänmahdollisuuksiin

Typen, hiilen ja veden määrä planeetan koostumuksessa vaikuttaa merkittävästi sen olosuhteisiin. Uusi tutkimus kertoo erojen riippuvan etenkin planeetan rakentumisnopeudesta.

"Simuloimme korkean paineen ja lämpötilan olosuhteita asettamalla typpeä sisältävän metallin ja silikaattipölyn seoksen lähes 30 000 kertaa ilmanpainetta korkeampaan paineeseen ja lämmittämällä niitä sulamispisteidensä yläpuolelle", selostaa Damanveer Grewal Ricen yliopistosta.

"Silikaattilasi ja sen sisälle jääneet metallikokkareet näytteissä muistuttavat protoplanetaarisia vaippa- ja ydinaineksia", hän jatkaa.

Tulosten mukaan typen osuus näytteissä riippuu paljon niiden koosta.

Mikäli kappaleen erilaiset aineet ehtivät erottautua toisistaan nopeammin kuin kappale kasvaa siihen sulautuvista uusista kappaleista, ehtii typpi poistua niistä. Tällöin vaippakerroksen typpipitoisuus jää alhaiseksi.

Päätelmän mukaan aurinkokuntamme alkuaikoina Maan muodostanut aines kasvoi nopeasti Kuun ja Marsin kokoluokkaan.

Tutkijat arvelevatkin, että nämä maapallon suurikokoiset alkiot muodostuivat 1–2 miljoonan vuoden kuluessa aurinkokunnan synnystä. Muutoin helposti haihtuvia aineita ei olisi jäänyt niihin tarpeeksi, jotta elämän kehitys olisi ollut mahdollista.

Aiheesta lisää Rice University (englanniksi)