Piipohjainen elämä saattaa olla mahdollista

Tutkijat ovat onnistuneet synnyttämään bakteerin, joka pystyy luomaan piin ja hiilen välisiä sidoksia. Läpimurto tukee näkemystä, jonka mukaan elämä muilla planeetoilla saattaa rakentua hiilen sijaan ainakin osittain piistä.

Maapallon elämä perustuu hiileen. Tämä johtuu luultavasti hiiliatomien kyvystä tehdä sidoksia jopa neljän muun atomin kanssa samanaikaisesti. Siksi hiili sopii pitkien molekyyliketjujen kuten proteiinien ja DNA:n rakentamiseen.

Myös piillä on tämä sama kyky. Lisäksi pii on erittäin yleinen alkuaine, esimerkiksi maapallon kuoressa on piitä noin 150 kertaa enemmän kuin hiiltä.

Nyt yhdysvaltalaiset tutkijat onnistuivat luomaan entsyymeitä, jotka loivat sidoksia pii- ja hiiliatomien välille. Tämän jälkeen he kehittivät bakteerin, joka pystyy tuottamaan tätä entsyymiä.

"Laboratorioni käyttää evoluutiota suunnitellakseen uusia entsyymeitä. Kukaan ei todella tiedä miten suunnitella niitä - ne ovat erittäin monimutkaisia", kertoo Frances Arnold Kalifornian teknologisesta instituutista Caltechista.

Emme vielä tiedä miksi maapallon elämä perustuu hiileen. Aiemmat tutkimukset ovat viitanneet siihen, ettei pii pysty muodostamaan yhtä monimutkaisia molekyylejä kuin hiili. Nyt kun elämälle on annettu mahdollisuus yhdistää molekyyleihinsä myös piiatomeita, tutkijat toivovat, että tätä kysymystä päästään vihdoin todella tutkimaan.

Aiheesta lisää Astrobiology magazine (englanniksi)