Kuuluisa wow-signaali sai ehkä selityksen

Vieraita sivilisaatioita etsinyt Jerry Ehman havaitsi vuonna 1977 avaruudesta tulevan voimakkaan signaalin.

Big Ear -radioteleskooppi vastaanotti signaalia 72 sekunnin ajan. Sen jälkeen mitään vastaavaa ei ole kuultu uudelleen.

Laajoista tutkimuksista huolimatta signaalin lähdettä ei ole onnistuttu selvittämään. Sen epätavallisesta luonteesta johtuen signaalin on jopa epäilty olevan toisen sivilisaation lähettämä merkki.

Nyt Antonio Paris Floridan St Petersburg Collegesta uskoo löytäneensä signaalille selityksen. Hänen mukaansa kyseessä saattoi olla komeetta.

Wow-signaaliksi kutsuttu tapahtuma havaittiin niin sanotulla vedyn aallonpituusalueella. Komeetat vapauttavat paljon vetyä kiertäessään Aurinkoa. Myös signaalin lyhyt kesto ja se, ettei samalla suunnassa enää seuraavana päivänä nähty mitään, sopii komeettaselitykseen.

Etenkin kaksi komeettaa, 266P/Christensen ja P/2008 Y2 (Gibbs), saattoivat olla oikeassa suunnassa wow-signaalin havaintohetkellä. Molemmat komeetat on löydetty vasta tällä vuosituhannella, joten vuonna 1977 niitä ei osattu epäillä syyllisiksi.

Komeetan osuminen teleskoopin näkökenttään vahingossa on äärimmäisen epätodennäköistä. Kritiikkiä esittäneiden tutkijoiden mukaan komeetat eivät myöskään välttämättä pysty tuottamaan riittävästi vetyä synnyttääkseen wow-signaalin.

Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi)