Kuolleiden tähtien ympäriltä voidaan etsiä elämän merkkejä

Tutkimusryhmä selvitti, olisiko kuolleita tähtiä kiertäviltä planeetoilta mahdollista etsiä elämää. Vastaus on kyllä.  

Valkoiset kääpiöt ovat tähtien jäänteitä. Ne ovat muodostuneet, kun Auringon massaluokkaa oleva tähti on elämänsä loppuvaiheessa heittänyt ulko-osansa pois. Jäljelle on jäänyt vain luhistunut ydin.

Tähden tuhoutumisesta huolimatta näillä kohteilla voi olla elinkelpoinen planeetta ympärillään.

"Valkoisen kääpiön ympärillä olevat kiviset planeetat ovat kiinnostavia kandidaatteja tarkastella, koska niiden emokappale ei ole juuri maapallon kokoisia planeettoja suurempi", toteaa Lisa Kaltenegger Carl Sagan -instituutista.

Planeettaa päästäisiin tutkimaan, jos sen huomattaisiin kulkevan valkoisen kääpiön editse. Tällöin planeetan kaasukehän läpi kulkenut valo paljastaisi sen koostumuksen.

Kaltenegger kollegoineen rakensi malleja siitä, miltä erilaiset ja eri lämpöiset kaasukehät näyttäisivät tulevissa havainnoissa. Samalla analysoitiin sitä, miten mahdolliset elämänmerkit pystyttäisiin löytämään.

"Halusimme tietää, sallisiko valkoisen kääpiön valo meidän havaita elämän merkkejä planeetan kaasukehästä", Kaltenegger selittää.

Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan tähtitieteilijöiden olisi mahdollista havaita elämästä kertovia kaasuja, kuten metaania yhdessä otsonin tai dityppioksidin kanssa.

"Jos löytäisimme elämän merkkejä kuolleen tähden ympäriltä, seuraava kiinnostava kysymys olisi, onko elämä selvinnyt tähden tuhoutumisesta vai aloittiko se alusta uudelleen", Kaltenegger pohtii.

Aiheesta lisää Cornellin yliopisto (englanniksi)