Jupiterin pilvet ovat riittävän vetisiä elämälle

Jupiterin pilvissä on riittävän kosteat olosuhteet, jotta maapallon mikrobit voisivat elää siellä. Venuksen pilvet eivät vaikuta yhtä sopivilta elämälle.

Astrobiologit ovat jo pitkään pohtineet, voisiko muiden planeettojen pilvikerroksissa olla elämää. Esimerkiksi Venuksen pinnan olosuhteiden uskotaan olevan elämälle liian vihamielisiä.

Useiden kymmenien kilometrien korkeudelta Venuksesta kuitenkin löytyy lämpötilan ja paineen osalta maapallon pintaan verrattavat olot. Lisäksi pilvet sisältävät vettä, joten teoriassa alueella voisi olla edellytykset elämälle.

Belfastin yliopiston uudessa tutkimuksessa kuitenkin todetaan, etteivät Venuksen pilvet ole sopivia maapallon kaltaiselle elämälle.

“Tutkimuksemme osoittaa, että Venuksen rikkihappopilvissä on liian vähän vettä aktiivisen elämän olemassaoloon sen perusteella, mitä tiedämme elämästä maapallolla", toteaa John E. Hallsworth Belfastin yliopistosta.

Tulos ei sulje elämän mahdollisuutta kokonaan pois, mutta tekee siitä epätodennäköisempää. Hallsworth löysi kuitenkin toisen paikan, missä elämää voisi olla ainakin jos asiaa tarkastellaan pelkästään pilvien vetisyyden kannalta.

"Huomasimme myös, että Jupiterin pilvien vesi- ja lämpötilaominaisuudet voisivat sallia mikrobien tulla toimeen olettaen että muut vaatimukset kuten ravinteiden olemassaolo täyttyvät."

Aiheesta julkaistu tutkimus (englanniksi)