Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


Rekisterin pitäjä
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry
Raatimiehenkatu 3 A 2
00140 Helsinki
ursa (at) ursa.fi

Rekisterin nimi
Internet-palvelurekisteri

KOSKIEN TAIVAANVAHTI-HAVAINTOJÄRJESTELMÄÄ:
Taivaanvahti on Ursan havaintojärjestelmä ja tietokanta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Internet-palvelurekisteriin talletetaan internet-lomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään ainoastaan havaintojen käsittelyyn, tutkimukseen ja julkaisuun, sekä tarvittaessa lisätietojen pyytämiseen, kuvien kyselyyn, havainnosta kiittämiseen tai havainnon yhteydessä mahdollisesti esiin tulleiden pyyntöjen käsittelyyn. Tietoja voidaan mahdollisesti käyttää myös tilastollisena pohja-aineistona esimerkiksi palvelun kehittämisessä. Havaintolomakkeilla on kohta, jossa tietojen lähettäjä voi kieltää nimensä näkymisen internetissä havainnon julkaisun yhteydessä.

Havaintojen käsittely ja luovutus
Taivaanvahti-havaintojärjestelmän kautta ja muulla tavoin Ursaan saapuneita havaintoja käsittelevät Ursan jaostot ja työryhmät. Havaintodataa saatetaan puhtaasti tutkimustarkoituksessa luovuttaa esimerkiksi Helsingin, Turun tai Oulun yliopistolle tai Ilmatieteen laitokselle tai ulkomaisille tutkijoille.

Kuvaoikeudet ja materiaalin julkaisu
Kuvien, havaintojen ja kommenttien sisään syöttäjät luovuttavat oikeuden julkaista materiaali Taivaanvahti-havaintojärjestelmässä. Muutoin tekijänoikeudet säilyvät tekijänoikeuksien alkuperäisillä haltijoilla eli esimerkiksi kuvaajilla itsellään.

Havaintomateriaalin esitys muissa sovelluksissa ja yhteisöpalveluissa
Pienikokoisia, korkeintaan 200 pikselin kuvia ja havaintojen tekstejä voidaan esittää yhteisöpalvelujen, kuten Facebookin, Twitterin ja Google+:n linkeissä Taivaanvahdin havaintojen uutisointina näihin palveluihin. Taivaanvahdin internet-sivujen lisäksi havaintomateriaalia voidaan esittää Ursan tukemien mobiilisovellusten kautta.

Käyttörajoituksia
Kukin kuvien, havaintojen ja kommenttien sisään syöttäjä vastaa siitä, että hänellä on tarvittava tekijänoikeus tai lupa syöttää kyseessä oleva materiaali järjestelmään. Materiaalin lähettäjä vastaa siitä, että hänen sisään syöttämäänsä tai myöhemmin muokkaamaansa materiaaliin ei sisälly herjauksia, loukkauksia tai muita Suomen lakien tai netiketin vastaista tai K18-materiaalia.

Kyseenalaisen sisällön poisto
Epäilyttävästä sisällöstä voi ilmoittaa ylläpidolle. Ylläpito ja vapaaehtoiset moderaattorit pyrkivät poistamaan kohtuullisessa ajassa sääntöjen vastaiseksi havaitun sisällön. Järjestelmän ylläpidolla ja moderaattoreilla on oikeus tarvittaessa poistaa kuvia, havaintoja, kommentteja sekä osia sisään syötetystä tekstistä. Havaintojärjestelmää ei ole tarkoitettu pseudo- eli valetieteellisten teorioiden eikä vakaumuksellisesti selittämättöminä pidettyjen ns. ufo-havaintojen esittelyyn.

Taivaanvahdin ilmiötunnistusten korjaus
Taivaanvahti-havaintojärjestelmän ylläpidon asiantuntijoilla on oikeus korjata ilmeisen virheellisiä ilmiöiden ja kohteiden tunnistuksia. Tunnistus on ilmeisen virheellinen, kun kyseisen havaintoalan asiantuntijoille on selvää, että järjestelmään syötetty kuva ja/tai muu havaintomateriaali todennäköisesti edustaa toista ilmiötä tai lajityyppiä, kuin miksi se on raportoitu.

Korjatuista tunnistuksista ilmoittaminen
Rutiinina tehdyt lisätyt tai korjatut tunnistukset ovat nähtävissä havainnon omalla sivulla. Merkittävimmistä korjatuista tunnistuksista saatetaan ilmoittaa havainnon tekijälle käyttäen sitä sähköpostiosoitetta minkä havainnon tekijä on havainnon yhteydessä ilmoittanut. Mikäli havainnon tekijä on eri mieltä havainnon tulkinnasta, hänellä on edelleen oikeus poistaa järjestelmästä kyseinen havainto, jolloin myös havainnon omalla sivulla mahdollisesti tehdyt kommentit poistuvat.

Kolmansien osapuolien tekijänoikeusloukkaukset
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry tai Taivaanvahdin vapaaehtoiset ylläpitäjät ja moderaattorit eivät ole vastuussa kolmansien osapuolien mahdollisista tekijänoikeusloukkauksista, jotka voivat olla seurausta kuvien, havaintojen ja muun tekstiaineiston julkaisusta internetissä.

Evästeiden käyttö
Taivaanvahdissa on käytetty ns. evästeitä (cookies) siksi, että niiden avulla voi tehdä sivujen käyttötilastoja ja kehittää sivuja. Havaintojärjestelmässä evästeet auttavat käyttäjää sijoittamalla henkilö-, yhteys- ja tiimitiedot valmiiksi lomakkeelle. Käytettäessä julkisessa käytössä olevaa tietokonetta (esimerkiksi kirjastossa) voi tietoturvan varmistamiseksi olla tarpeellista tyhjentää selaimen välimuisti. Evästeet eli tietokoneelle www-sivulta tallentuvat tekstitiedostot ovat yleisesti käytettyjä elementtejä internet-sivustoilla. Voit tehdä k.o. rajoituksen selaimeesi, mikäli et halua käyttää/hyväksyä evästeitä.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin talletetaan ainoastaan internet-lomakkeella ilmoittamasi ja evästeiden keräämät tiedot sekä Taivaanvahdin havaintoja koskien muiden käyttäjien havaintoon mahdollisesti tekemät (internetissä näkyvät) kommentit sekä ylläpidon mahdollisen muokkauksen syy.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin henkilötietoja ei päivitetä muista säännönmukaisista tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Lomakkeella antamiasi tietoja ei luovuteta edelleen kolmansien osapuolten omaisuudeksi lukuun ottamatta edellä mainittuja havaintoja, joita voidaan puhtaasti tutkimustarkoituksessa luovuttaa edellä mainituille yhteistyötahoille.

Rekisterin suojaus
Kerättävät tiedot on suojattu niin hyvin kuin internetissä voidaan tässä yhteydessä kohtuudella vaatia.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Taivaanvahti / Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Raatimiehenkatu 3 A 2
00180 Helsinki

Käyttöehtojen muutokset
Palvelun tarjoaja Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry pidättää oikeuden käyttöehtojen kohtuullisiin, perusteltuihin muutoksiin.

YLEENSÄ AVARUUS.FI-SIVUJA KOSKIEN:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus koskien palvelulomakkeita (rekisterin käyttötarkoitus)

Palvelulomakkeilla tarkoitetaan tässä Ursaan jäseneksi liittymisen lomaketta, tutkijalle lähetettävän kysymyksen lomaketta ja muita vastaavia lomakkeita. Internet-palvelurekisteriin talletetaan internet-lomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään ainoastaan lomakkeen antaman tiedon mukaisesti lomakkeelta tulleiden viestien käsittelyyn, tarvittaessa niihin vastaamiseen ja niissä mahdollisesti esiin tulleiden pyyntöjen käsittelyyn. Tietoja voidaan mahdollisesti käyttää myös tilastollisena pohja-aineistona esimerkiksi palvelun kehittämisessä.

Evästeiden käyttö
Internet-sivuillamme on käytetty ns. evästeitä (cookies) siksi, että voimme niiden avulla tehdä sivujen käyttötilastoja ja kehittää sivuja. Evästeet eli tietokoneelle www-sivulta tallentuvat tekstitiedostot ovat yleisesti käytettyjä elementtejä internet-sivustoilla. Voit tehdä k.o. rajoituksen selaimeesi, mikäli et halua käyttää/hyväksyä evästeitä.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin talletetaan ainoastaan internet-lomakkeella ilmoittamasi ja evästeiden keräämät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin henkilötietoja ei päivitetä muista säännönmukaisista tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Lomakkeella antamiasi tietoja ei luovuteta edelleen kolmansien osapuolten omaisuudeksi lukuun ottamatta edellä mainittuja havaintoja, joita voidaan puhtaasti tutkimustarkoituksessa luovuttaa edellä mainituille yhteistyötahoille.

Rekisterin suojaus
Kerättävät tiedot on suojattu niin hyvin kuin internetissä voidaan tässä yhteydessä kohtuudella vaatia.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Raatimiehenkatu 3 A 2
00140 Helsinki