Taivaanvahdin tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste


Rekisterin pitäjä
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry
Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki
taivaanvahti [at) ursa.fi

Rekisterin nimi
Taivaanvahdin henkilötietorekisteri

 

TAIVAANVAHTI-HAVAINTOPALVELU
Taivaanvahti on Ursan havaintojärjestelmä ja -tietokanta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Internet-palvelurekisteriin talletetaan internet-lomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään havaintojen käsittelyyn, tutkimukseen ja julkaisuun, sekä tarvittaessa lisätietojen pyytämiseen, kuvien kyselyyn, havainnosta kiittämiseen tai havainnon yhteydessä mahdollisesti esiin tulleiden pyyntöjen käsittelyyn. Tietoja voidaan käyttää myös tilastollisena pohja-aineistona esimerkiksi palvelun kehittämisessä, mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä tai oikeuksien suojelussa.

Henkilötietoja voidaan käyttää Taivaanvahdin ylläpidon ja käyttäjien väliseen viestintään, joka pääosin koskee Taivaanvahti-palvelun käyttöä ja/tai taivaanilmiöitä. Mikäli käyttäjä esimerkiksi vastaanottaa uutiskirjeen tai vastaavan joukkoviestin, sen mukana tulee linkki, jolla käyttäjä voi kieltää vastaavien lähettämisen jatkossa. Mikäli rekisteröity näin tekee, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.  

Henkilötietojen keräämisen peruste
Taivaanvahtiin kerättyjen kansalaishavaintojen luotettavuus tieteellisen tutkimuksen kannalta edellyttää sitä, että vähintään ylläpidon tiedossa on havaitsijoiden oikea henkilöllisyys. Henkilötietojen kerääminen perustuu käyttäjän suostumukseen. Käyttääkseen palvelua käyttäjä sitoutuu antamaan henkilötietojaan käyttötarkoituskohdassa kuvattuihin tarkoituksiin.

Havaintojen käsittely ja luovutus
Taivaanvahti-havaintojärjestelmän kautta ja muulla tavoin Ursaan saapuneita havaintoja käsittelevät Taivaanvahdin moderaattorit ja Ursan harrastusryhmien asiantuntijat. Havaintodataa, johon sisältyy tieto havaitsijan henkilöllisyydestä ja hänen yhteystietonsa, saatetaan puhtaasti tutkimustarkoituksessa luovuttaa yliopiston, korkeakoulun tai tutkimusinstituutin tutkijalle tai tutkimusryhmälle tai kansainväliselle kyseisen ilmiön tutkimusta ylläpitävälle organisaatiolle. Tällaisessa tapauksessa edellytämme, että kyseinen taho sitoutuu noudattamaan EU:n ja Suomen tietosuojalainsäädäntöä ja -asetusta.

Materiaalin julkaisu ja kuvaoikeudet
Kuvien, havaintojen ja kommenttien sisään syöttäjät luovuttavat oikeuden julkaista materiaali Taivaanvahti-havaintojärjestelmässä. Muutoin tekijänoikeudet säilyvät tekijänoikeuksien alkuperäisillä haltijoilla eli esimerkiksi kuvaajilla itsellään.

Havaintomateriaalin esitys muissa sovelluksissa ja yhteisöpalveluissa
Korkeintaan 1024 pikselin kuvia sekä havaintojen lyhyehköjä tekstejä voidaan esittää yhteisöpalvelujen, kuten Facebookin, Twitterin ja Google+:n linkeissä sekä Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n internet-sivuilla (ursa.fi ja avaruus.fi) Taivaanvahdin havaintojen uutisointina näihin palveluihin. Taivaanvahdin internet-sivujen lisäksi havaintomateriaalia voidaan esittää Ursan tukemien mobiilisovellusten kautta.

Havaintojen ja henkilötietojen säilytys
Taivaanvahti muodostaa historiallisista taivaanilmiöhavainnoista pitkän aikavälin arkiston, jonka tavoitteena on olla myös tulevien sukupolvien tutkittavissa. Kaikki Taivaanvahtiin lähetetty aineisto säilytetään toistaiseksi. Nykyisen järjestelmän ja nykyisten käyttösääntöjen puitteissa havaitsijat saavat havainnon julkaisun yhteydessä muokkauslinkin, jonka avulla on mahdollista itse korjata mahdollisesti virheellisiä henkilötietoja sekä jälkikäteen poistaa havainto Taivaanvahdin tietokannasta.

Omien henkilötietojen ja havaintojen selaus ja korjaus
Rekisteröity pystyy tarkistamaan lähettämänsä julkisesti näkyvän aineiston oikeellisuuden Taivaanvahdin hakutoimintojen avulla. Rekisteröity pystyy noutamaan lähettämänsä julkisen aineiston koneellisesti julkisten hakurajapintojen kautta.

Rekisteröity pystyy myös tarkistamaan lähettämänsä ei-julkiset henkilötiedot muokkauslinkillä, jonka hän on saanut havainnon julkistamisen yhteydessä. Jos muokkauslinkin sisältävä sähköposti ei ole saapunut perille tai on sittemmin kadonnut, rekisteröity voi pyytää uuden ylläpidolta (taivaanvahti (at] ursa.fi) erittelemällä kyseiseen havaintoon osoittavan internet-linkin avulla mistä havainnosta on kysymys.

Käyttörajoituksia
Kukin kuvien, havaintojen ja kommenttien sisään syöttäjä vastaa siitä, että hänellä on tarvittava tekijänoikeus tai lupa syöttää kyseessä oleva materiaali järjestelmään. Materiaalin lähettäjä vastaa siitä, että hänen sisään syöttämäänsä tai myöhemmin muokkaamaansa materiaaliin ei sisälly herjauksia, loukkauksia tai muita Suomen lakien tai netiketin vastaista tai K18-materiaalia.

Kyseenalaisen sisällön poisto
Epäilyttävästä sisällöstä voi ilmoittaa ylläpidolle. Ylläpito ja vapaaehtoiset moderaattorit pyrkivät poistamaan kohtuullisessa ajassa sääntöjen vastaiseksi havaitun sisällön. Järjestelmän ylläpidolla ja moderaattoreilla on oikeus tarvittaessa poistaa kuvia, havaintoja, kommentteja sekä osia sisään syötetystä tekstistä. Havaintojärjestelmää ei ole tarkoitettu pseudo- eli valetieteellisten teorioiden eikä vakaumuksellisesti selittämättöminä pidettyjen ns. ufo-havaintojen esittelyyn.

Taivaanvahdin ilmiötunnistusten korjaus
Taivaanvahti-havaintojärjestelmän ylläpidon asiantuntijoilla on oikeus korjata ilmeisen virheellisiä ilmiöiden ja kohteiden tunnistuksia. Tunnistus on ilmeisen virheellinen, kun kyseisen havaintoalan asiantuntijoille on selvää, että järjestelmään syötetty kuva ja/tai muu havaintomateriaali todennäköisesti edustaa toista ilmiötä tai lajityyppiä, kuin miksi se on raportoitu. Mikäli käyttäjä on tunnistuksesta eri mieltä, hänellä on oikeus pyytää korjausta tunnistukseen ylläpidolta (taivaanvahti (at] ursa.fi) tai jos erimielisyys jatkuu, poistaa havaintonsa muokkauslinkin avulla.

Korjatuista tunnistuksista ilmoittaminen
Rutiinina tehdyt lisätyt tai korjatut tunnistukset ovat nähtävissä havainnon omalla sivulla. Merkittävimmistä korjatuista tunnistuksista saatetaan ilmoittaa havainnon tekijälle käyttäen sitä sähköpostiosoitetta, minkä havainnon tekijä on havainnon yhteydessä ilmoittanut.

Kolmansien osapuolien tekijänoikeusloukkaukset
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry tai Taivaanvahdin vapaaehtoiset ylläpitäjät ja moderaattorit eivät ole vastuussa kolmansien osapuolien mahdollisista tekijänoikeusloukkauksista, jotka voivat olla seurausta kuvien, havaintojen ja muun tekstiaineiston julkaisusta internetissä.

Evästeiden käyttö
Taivaanvahdissa on käytetty ns. evästeitä (cookies) siksi, että niiden avulla voi tehdä sivujen käyttötilastoja ja kehittää sivuja. Havaintojärjestelmässä evästeet auttavat käyttäjää sijoittamalla henkilö-, yhteys- ja tiimitiedot valmiiksi lomakkeelle. Käytettäessä julkisessa käytössä olevaa tietokonetta (esimerkiksi kirjastossa) voi tietoturvan varmistamiseksi olla tarpeellista tyhjentää selaimen välimuisti. Evästeet eli tietokoneelle www-sivulta tallentuvat tekstitiedostot ovat yleisesti käytettyjä elementtejä internet-sivustoilla. Voit tehdä k.o. rajoituksen selaimeesi, mikäli et halua käyttää/hyväksyä evästeitä.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin talletetaan internet-lomakkeella ilmoittamasi ja evästeiden keräämät tiedot sekä Taivaanvahdin havaintoja koskien muiden käyttäjien havaintoon mahdollisesti tekemät (internetissä näkyvät) kommentit sekä ylläpidon mahdollisen muokkauksen syy.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin henkilötietoja ei päivitetä muista säännönmukaisista tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Lomakkeella antamiasi tietoja ei luovuteta edelleen kolmansien osapuolten omaisuudeksi lukuun ottamatta edellä mainittuja havaintoja henkilö- ja yhteystietoineen, joita voidaan puhtaasti tutkimustarkoituksessa luovuttaa edellä mainituille tieteellisille yhteistyötahoille edellyttäen että nämä sitoutuvat noudattamaan Suomen ja EU:n henkilötietolainsäädäntöä ja -asetusta.

Rekisterin suojaus
Kerättävät tiedot on suojattu niin hyvin kuin internetissä voidaan tässä yhteydessä kohtuudella vaatia.

Tarkastus- ja poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Ensisijaisesti pyydämme, että rekisteröity itse tarkistaa ja korjaa häntä koskevat virheelliset tiedot käyttämällä Taivaanvahdin hakutoimintoja ja/tai havainnon julkaisun yhteydessä tai myöhemmin saamaansa havainnon muokkauslinkkiä. Siltä osin kuin edellinen ei ole mahdollista, tarkastus-,  korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Taivaanvahti / Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

Henkilötietojen poistoon pyrkivä käyttäjä pääsee nykyjärjestelmässä tähän poistamalla muokkauslinkkien avulla kaikki havaintonsa ja pyytämällä tämän jälkeen ylläpitoa varmistamaan (taivaanvahti [at) ursa.fi), että nimi sekä muut henkilötiedot ovat poistuneet tai poistetaan Taivaanvahdin henkilörekisteristä.    

Käyttöehtojen muutokset
Palvelun tarjoaja Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry pidättää oikeuden käyttöehtojen kohtuullisiin muutoksiin.