Neljättä neutriinolajia etsivä kartoitus valmistui

Etelämantereella sijaitseva IceCube-neutriino-observatorio ei havainnut merkkejä hypoteettisesta neljännestä neutriinolajista. Vuoden kestäviin havaintoihin perustuva tutkimus aiheesta ilmestyi maanantaina Physical Review Letters -julkaisussa.

Etsinnän kohteena oli niin kutsuttu steriili neutriino. Tämän alkeishiukkasen oletettiin olevan steriili siinä mielessä, ettei se vuorovaikuttaisi tavallisen aineen kanssa kuin korkeintaan painovoiman välityksellä. Sen sijaan sen on ehdotettu pystyvän vuorovaikuttamaan toisten neutriinojen kanssa.

Tutkimuksen perusteella pidetään 99-prosenttisen varmana, ettei kyseistä alkeishiukkasta ole olemassa. Tulosta tukee kaksi riippumatonta analyysia aineistosta, johon lukeutuu noin 100 000 havaintoa neutriinoista.

Neutriinot ovat erittäin kevyitä alkeishiukkasia, jotka vuorovaikuttavat hyvin heikosti muun aineen kanssa. Niitä tunnetaan kolmea eri tyyppiä: myonin, elektronin ja taun neutriinoja.

IceCube-neutriinoilmaisin on sijoitettu Etelämantereen jään sisään yli 1,6 kilometrin syvyyteen. Siihen kuuluu 5 160 anturia, jotka havainnoivat jään sisällä näkyviä väläyksiä neutriinojen törmäyksistä.

Aiheesta lisää Wisconsinin yliopisto (englanniksi)