Arvio Linnunradan vieraiden sivilisaatioiden lukumäärästä: 4 590

Vuonna 1961 amerikkalainen Frank Drake kehitti kuuluisan kaavan, jonka avulla voi arvioida vieraiden sivilisaatioiden lukumäärän Linnunradassa. Sen jälkeen lukuisat tähtitieteilijät ovat yrittäneet ratkaista kaavaan liittyviä tuntemattomia lukuarvoja voidakseen laskea lopullisen vastauksen.

Italialainen Claudio Maccone on kehittänyt uuden tavan lähestyä ongelmaa. Niin sanottu keskeinen raja-arvolause käsittelee tilannetta, jossa kaavassa on riittävän monta toisistaan riippumatonta tuntematonta numeroarvoa, joille kuitenkin voidaan arvioida keskiarvo sekä hajonta. Tällöin numeroarvot jakaantuvat yleensä Gaussin kellokäyrän mukaisesti. Tällöin myös lopputulokselle voidaan laskea keskiarvo ja hajonta.

Maccone sovelsi menetelmää Draken kaavaan ja sai tulokseksi, että Linnunradassa on arviolta 4 590 vierasta sivilisaatiota. Menetelmän avulla on mahdollista laskea myös keskihajonta. Tulos oli ikävän suuri, 11 195. Toisin sanoen meidän lisäksi galaksissamme on todennäköisesti 0-15 785 teknologisesti kehittynyttä yhteiskuntaa.

Menetelmän avulla saa kuitenkin myös hyvin kiinnostavan arvion siitä, kuinka kaukana oletetut vieraat sivilisaatiot sijaitsevat. Jos nämä olisivat jakautuneet Linnunrataan täysin tasaisesti, sivilisaatioiden keskimääräinen etäisyys olisi 28 845 valovuotta. Koska mukana on paljon satunnaisuutta, vieraan sivilisaation voi silti olettaa löytyvän keskimäärin 2 670 valovuoden päästä maapallolta.

Noin 500 valovuoden etäisyydeltä kehittyneen sivilisaation löytymistodennäköisyys lähenee nollaa. Juuri tämä etäisyys on se, mistä olemme nykyteknologialla ehtineet etsiä radiosignaaleja. Siksi radioteleskooppien havaitsema niin sanottu "Suuri hiljaisuus" ei välttämättä merkitse sitä, että olisimme yksin universumissa.

Aiheesta lisää Astrobiology Magazine (englanniksi)