Tilitarkastus ei muutu

Aloittaja Seppo Linnaluoto, 15.01.2007, 20:57:25

« edellinen - seuraava »

vanhakauko

Lainaus käyttäjältä: Jutte - 04.05.2011, 20:26:51

Mikä siis on ongelma?
J-P


Ei mitään ongelmaa.  Suomeksi voi vaan kirjoittaa selkeästikin.  Lakitekstit ovat tunnetusti informaatiohirviöitä.  Mut ei kai sillä suurempaa merkitystä ole.  Pääasia, että tähtiyhdistykset toimivat.  Ja niinhän ne tekevätkin.

Seppo Linnaluoto

Kirkkonummen Komeetan kevätkokous oli 14.2.2012 ja siellä hyväksyttiin seuraavanlainen toiminnantarkastuskertomus.

Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Toiminnantarkastuskertomus

Olemme tarkastaneet Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry:n talouden ja hallinnon vuodelta 2011. Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Tarkastuksemme perusteella annamme seuraavan lausunnon taloudesta ja hallinnosta.

Tilejä on pidetty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Vientejä vastaavat tositteet löytyvät kirjanpidosta. Tilinpäätös osoittaa 1545,16 euron alijäämää.

Lausumme, että tarkastuksen mukaan yhdistyksen hallinto ja talous ovat hyvin hoidettuja sekä yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisia.
             
Kirkkonummella 3.2.2012

NN   NN

Tähtikirkasta keskitalvea!
--------------------------------------------------
Seppo Linnaluoto, fil. kand.
puh. (09) 2977001, 040-5953472
Framnäsintie 2 E 21, 02430 Masala
sähköposti: linnaluo(a)ursa.fi
http://www.ursa.fi/~linnaluo/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Seppo_Linnaluoto
http://www.ursa.fi/yhd/komeetta/
--------------------------------------------------

vhinkkan

PRH on julkaissut verkkosivuilleen toiminnantarkastuskertomuksen mallin.
http://www.prh.fi/stc/forms/toiminnantarkastuskertomus_malli.txt

Ohessa PRH:n malli rinnakkain tähtiyhdistysten mallin kanssa. Tarkastuksen sisällön osalta PRH on jättänyt tekstin avoimeksi. Siihen voi kopioida esimerkiksi tähtiyhdistysten mallitekstin, joka vastaa yhdistyslain esitöitä.

-----------


PRH:n malli:
Toiminnantarkastuskertomus

Yhdistys X ry:n jäsenille


Olen tarkastanut Yhdistys X ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta nn.nn.nnnn - nn.nn.nnnn

Malli tähtiyhdistyksille:
TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Kaakkois-Uudenmaan Aldebaran ry:n vuosikokoukselle


Olemme tarkastaneet Kaakkois-Uudenmaan Aldebaran ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta 1.1.—31.12.2011. Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon taloudesta ja hallinnosta.


Hallituksen vastuu

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.


Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.


Toiminnantarkastajan velvollisuudet

Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.


Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus.


TÄHÄN SELVITYS SIITÄ MITÄ ON TARKASTETTU, MITEN ON TARKASTETTU JA MITÄ ON HAVAITTU.

Toiminnantarkastuksen tavoitteena on kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen osalta yleiskuvan saaminen siitä, vastaako tilinpäätös olennaisilta osin yhdistyksen toimintaa ja taloudellista asemaa. Hallinnon tarkastuksen tavoitteena on yleiskuva siitä, onko yhdistyksen johto ja hallinto järjestetty muissa vastaavissa yhdistyksissä tavanomaisella ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisella tavalla, onko johto pannut täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset, ovatko johdon ja hallinnon palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet yhdistyksen kokouksen linjausten mukaisia ja ettei yhdistyksen johto tai hallinto ole suosinut itseään, jotakin jäsentä tai sivullista.


Lausunto

Tarkastuksessa en ole havainnut, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä olisi rikottu.


Lausuntonamme esitämme, että tarkastuksessa ei ole ilmennyt yhdistyksen taloudesta tai hallinnosta olennaista huomautettavaa. Tarkastuksessa ei myöskään ole ilmennyt, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa taikka että yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä olisi rikottu.


Päiväys ja allekirjoitus

Krakovassa 14. päivänä helmikuuta 2012

Nikolaus Kopernikus
toiminnantarkastaja, oikeustiet. maist

Isaac Newton
toiminnantarkastaja, fil. maist.
Ville Hinkkanen