Radiohavainnot paljastivat kahta galaksijoukkoa yhdistävän magneettikentän

Kahden galaksijoukon väliltä on havaittu tulevan säteilyä, joka kertoo niitä yhdistävästä magneettikentästä. Havainto saattaa viitata siihen, että eräät universumin suurimpienkin mittakaavojen rakenteista ovat magnetisoituneita.

Kansainvälinen ryhmä tutkijoita käytti LOFAR-radioteleskooppia kahden meistä miljardin valovuoden päässä sijaitsevan galaksijoukon tutkimiseen.

Abell 0399 ja 0401 -nimiset joukot sijaitsevat kymmenen miljoonan valovuoden päässä toisistaan. Niiden välillä on kaasusta koostuvia säikeitä, joissa LOFAR-teleskooppi havaitsi synkrotronisäteilyä. Tätä säteilyä syntyy sähköisesti varautuneiden elektronien liikkuessa magneettikentässä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun galaksijoukkojen väliltä on löydetty magneettikenttä.

"Tähän mennessä magneettikenttiä on mitattu vain suoraan kohteissa, kuten galakseissa tai galaksijoukoissa", sanoo Nabila Aghanim Orsayn astrofysikaalisesta instituutista.

Säikeiden säteilyn alkuperä ei ole selvillä. Galaksijoukot ovat törmäämässä toisiinsa, mutta törmäys on niin alkuvaiheissaan, että simulaatioiden perusteella shokkiaallot ovat liian heikkoja korkeaenergisten elektronien synnyttämiseen.

"Me emme vieläkään tiedä, mistä tämä olemassa oleva elektronien populaatio tulee", sanoo Federica Govoni Cagliarin observatoriosta. "Ne ovat voineet sinkoutua menneisyydessä galakseista tai supernovaräjähdyksistä."

Havainto nostaa myös kysymyksen, ovatko galaksijoukkoja yhdistävät magneettikentät yleisiä vai sattuivatko tutkijat vain osumaan jonkin harvinaisen äärelle. Jos ne ovat tavallisia, silloin magneettikentillä on voinut olla vaikutusta kaasun evoluutioon koko universumin mittakaavassa.

Aiheesta lisää Science News (englanniksi)