Metanoli kertoo tähtien synnystä

Ruotsalaisvetoisessa tutkimuksessa mallinnettiin tähtisumuissa esiintyvää metanolia. Kun malli yhdistetään mittauksiin, päästään tutkimaan esimerkiksi sumujen lämpötilaa, painetta ja kaasun liikettä.

"Tiedämme magneettikenttien vaikuttavan paljon siihen, miten massiivisimmat tähdet syntyvät", kuvailee Boy Lankhaar Chalmersin teknillisestä yliopistosta. "Siksi tarvitsemme tapoja magneettikenttien mittaamiseen, mutta se on haastavaa."

Tähtiä synnyttävien sumujen metanolimolekyylit säteilevät kirkkaasti mikroaaltojen aallonpituuksilla luonnollisen maser-ilmiön ansiosta.

Metanolille ominaisten aallonpituuksien säteilyä tulee voimakkaimmin alueilta, joiden magneettikentät kiinnostavat eniten.

Tutkijat halusivat saada aikaan mahdollisimman hyvän mallin metanolin käyttäytymiselle magneettikentässä. Tätä varten yhdistettiin laboratoriomittauksia ja laskennallinen malli.

Tehtävä osoittautui hyvin hankalaksi huolimatta siitä, että metanoli (CH3OH) on varsin yksinkertainen molekyyli. Tiimi on kuitenkin tyytyväinen tuloksiinsa. Niiden avulla tähtien synnyn yksityiskohtien uskotaan valottuvan entistä paremmin tulevaisuudessa.

Aiheesta lisää Chalmersin teknillinen yliopisto (englanniksi)