Linnunrataan sulautui sen nuoruudessa kookas galaksi

Gaia-satellitin tähtikartoituksista on selvinnyt, että kymmenen miljardia vuotta sitten Linnunrataan törmäsi massiivinen galaksi. Merkit tapahtumasta näkyvät galaksimme kiekkoa ympäröivässä halossa.

Kaikki suuret galaksit ovat kasvaneet pienempien yhteenliittymistä. Kiinnostava kysymys Linnunratamme suhteen on, onko törmääjinä ollut lukuisia pieniä vai muutamia suuria galakseja.

Löytääkseen vastauksia tähän kysymykseen astronomit käyttivät Gaia-tähtikartoitussatelliitin uutta aineistoa noin 1,7 miljardista Linnunratamme tähdestä. Aineistosta paljastui, että merkittävä osa galaksimme kiekkoa pallomaisesti ympäröivän halon tähdistä poikkeaa kemialtaan Linnunradan alkuperäisistä tähdistä.

Koska poikkeavien tähtien koostumus ja myös liikerata on varsin yhtenäinen, niillä lienee yhteinen lähde. Tutkijoiden analyysin mukaan tähdet ovat peräisin galaksikolarista kymmenen miljardia vuotta sitten. Törmänneen galaksin massa oli neljäsosa silloisen Linnunradan massasta.

"Odotimme löytävämme halosta tähtiä sulautuneista satelliittigalakseista. Emme odottaneet, että useimmilla halon tähdistä on itse asiassa yhteinen alkuperä", sanoo Amina Helmi Groningenin yliopistosta.

Helmin johtaman tiimin mukaan törmäyksen seuraukset näkyvät myös galaksimme kiekon paksussa osassa, joka laajeni tapahtuman seurauksena. Tutkijat antoivat törmänneelle galaksille nimen Gaia-Enceladus.

Aiheesta lisää Groningenin yliopisto (englanniksi)