Linnunrata osoittautui hämmästyttävän tasaiseksi koostumukseltaan

Galaksimme sisä- ja ulko-osan aine on sekoittunut selvästi enemmän kuin tutkijat ovat tähän mennessä olettaneet. Tutkimus tehtiin havaitsemalla piiatomien ikää eri puolilla Linnunrataa.

"Ensimmäisen sukupolven tähdet tuottavat pii-28-isotooppia, jolla on 14 protonia ja 14 neutronia ytimessään", valaisee Ed Young Kalifornian yliopistosta. “Myöhemmät tähtisukupolvet ovat pystyneet tekemään piin massiivisempia 29- ja 30-isotooppeja. Kun myöhemmän sukupolven tähdet ovat räjähtäneet supernovina, painavat isotoopit ovat paiskautuneet tähtienväliseen avaruuteen muuttaen vähitellen galaksimme kemiallista profiilia."

Tämän tyyppisen kehityksen on ajateltu tapahtuvan nopeiten Linnunradan keskustan tiheillä alueilla. Siksi galaksin sisäosista ulospäin siirryttäessä raskaampia isotooppeja pitäisi olla koko ajan harvemmassa. GBT-teleskoopilla tehtyjen mittausten mukaan piiatomit ovat kuitenkin samanikäisiä eri puolilla Linnunrataa.

"Tämä oli yllättävää. Meidän täytyy ehkä arvioida uudelleen se, mitä luulemme tietävämme galaksistamme", toteaa Nathaniel Monson UCLAsta.

Tutkijoiden mukaan tulos on selitettävissä siten, että galaksimme eri osien molekyylit sekoittuvat erittäin tehokkaasti. Koska pii on kivien olennainen rakennusaine, tulos saattaa vaikuttaa myös siihen, miten paljon ja miten vanhoja kiviplaneettoja voi olettaa löytyvän Linnunradan eri osista.

Aiheesta lisää Green Bank Observatory (englanniksi)