Ensimmäinen varma havainto radioaktiivisesta molekyylistä tähtienvälisessä avaruudessa

Tähtitietelijät ovat löytäneet avaruudesta radioaktiivista alumiinia. Aine on päässyt vapautumaan tähtien sisältä niiden törmättyä toisiinsa.

Radioaktiivinen alumiini löytyi CK Vulpeculae -nimisestä pilvestä, jonka synnytti tähtikolari vuonna 1670. Tapahtuma ilmeni aikalaisille taivaalla näkyneenä ylimääräisenä punaisena tähtenä.

Kansainvälinen ryhmä astronomeja on nyt käyttänyt pilven havaitsemiseen millimetrialueen ALMA- ja NOEMA-teleskooppeja, jotka sijaitsevat Chilessä ja Englannissa. Instrumenttien keräämästä aineistosta löytyi selvä signaali fluoriin sidoksissa olevasta alumiini-26-isotoopista.

Kyseessä on ensimmäinen aurinkokuntamme ulkopuolelta suoraan todettu epävakaa radioisotooppi. Syvällä tähtien sisällä esiintyvä alumiini-isotooppi pääsee vapautumaan avaruuteen, kun tähdet törmäävät.

Alumiini-26:n määrä CK Vulpeculaessa on havaintojen mukaan noin neljännes Pluton massasta. Määrä on siinä määrin vähäinen, etteivät tutkijat usko tähtitörmäyksien olevan yksinomaan vastuussa tämän isotoopin muodostuksesta galaktisessa mittakaavassa.

Toisaalta teleskoopeilla pystyttiin havaitsemaan vain alumiini-26, joka esiintyi fluorin kanssa samassa molekyylissä. Atomisessa muodossa yksinään esiintyvän radioaktiivisen alumiinin määrä saattaa olla CK Vulpeculaessa tosiasiassa paljon suurempi. Muissa törmäysten jäänteissä sitä saattaa olla vielä reilusti enemmänkin.

Aiheesta lisää NRAO (englanniksi)