Kuun syntytörmäys toi elämän tarveaineet maapallolle

Suurin osa maapallon hiilestä, typestä sekä muista helposti haihtuvista aineista eivät olleet täällä alkujaan. Yhdysvaltalaistutkijat ehdottavat näiden elämälle tärkeiden elementtien tulleen pääosin muinaisesta törmäyksestä, joka muodosti Kuun.

"Primitiivisten meteoriittien tutkimuksen avulla tutkijat ovat jo kauan tienneet, että Maa ja muut kiviplaneetat aurinkokunnan sisäosissa ovat sisältäneet vain vähän volatiileja aineita", kertoo Rajdeep Dasgupta Ricen yliopistosta.

Volatiileilla eli helposti haihtuvilla aineilla tarkoitetaan typen, veden ja hiilidioksidin kaltaisia alkuaineita ja yhdisteitä, joilla on matala kiehumispiste.

"Niiden saapumisen ajoitus ja mekanismi ovat olleet kuuman väittelyn kohteena. Meidän skenaariomme pystyy selittämään nämä asiat tavalla, joka sopii kaikkeen geokemialliseen todistusaineistoon", Dasgupta jatkaa.

Tutkimus keskittyi aluksi korkean lämpötilan ja paineen laboratoriokokeisiin, joilla pyrittiin jäljittelemään syvällä maapallon sisuksissa tapahtuvia ilmiöitä.

Kokeiden ja aurinkokunnan kappaleiden koostumustietojen perusteella luotiin tietokonesimulaatiossa miljardi erilaista skenaariota, joita verrattiin nykytilanteeseen.

Tuloksena aineiden jakauma ja isotooppisuhteet tukevat mallia, jossa Marsin kokoinen runsaasti volatiileja aineita sisältänyt kappale, jolla oli rikkipitoinen ydin, törmäsi muinoin maapalloon. Ilman sitä planeetallamme olisi paljon vähemmän elämälle tärkeitä aineksia.

Karkeasti 4,4 miljardia vuotta sitten tapahtuneessa törmäyksessä suunnilleen Mars-planeetan kokoinen protoplaneetta Theia törmäsi protomaapalloon ja yhdistyi siihen. Törmäyksen avaruuteen heittämistä kappaleista tiivistyi Kuu.

Aiheesta lisää Ricen yliopisto (englanniksi)