Kiinan paikannusjärjestelmä laajenee globaaliksi

Kiina on laukaissut ensimmäiset kaksi BeiDou-3-satelliittia avaruuteen. Kun kaikki järjestelmään kuuluvat satelliitit ovat taivaalla, Kiina pääsee toden teolla haastamaan yhdysvaltalaisen GPS-paikannuksen valta-aseman.

Hiljattain tapahtunut kahden BeiDou-3-satelliitin laukaisu viittaa siihen, että kiinalaisten kehittämä paikannusjärjestelmä on lähitulevaisuudessa laajentumassa maailmanlaajuiseksi. Järjestelmän tarkkuus on kiinalaisviranomaisten mukaan verrattavissa GPS:n tarkkuuteen.

Nykyään maailmanlaajuisessa käytössä on Yhdysvaltain GPS:n lisäksi Venäjän GLONASS-järjestelmä. Kiinan BeiDou on sen sijaan ollut vielä vain alueellinen järjestelmä.

Paikannuspalveluiden lisäksi kiinalaisten järjestelmä tarjoaa myös kommunikointipalveluita sekä tarkkaa maanmittausta ja kartoitusta. Sitten kun Kiinan BeiDou, Yhdysvaltojen GPS, Euroopan Galileo ja Venäjän GLONASS ovat kaikki täysin valmiita, maapallon kiertoradalla tulee olemaan yli sata navigointisatelliittia.

Suurvallat haluavat omat itsenäiset ja riippumattomat järjestelmät etenkin sotilaskäyttöä varten, koska kriisitilanteessa ulkopuolisia järjestelmiä ei pidetä luotettavina.

Toistaiseksi ainoastaan eurooppalainen Galileo-järjestelmä on pääosin siviilipuolen järjestelmä ja sen käytettävyyden taataan säilyvän muissa paitsi "äärimmäisissä olosuhteissa".

Aiheesta lisää GPS daily (englanniksi)