Uudenlainen avaruusmoottori voisi kiihdyttää neutraaleja nanohiukkasia

Yhdysvaltalaistutkijat ovat kehitelleet teoreettisella tasolla uudenlaista avaruusmoottorin periaatetta. Ionimoottoreista tuttujen varattujen hiukkasten sijaan siinä kiihdytettäisiin eristemateriaalista koostuvia nanokokoisia hiukkasia.

"Yksi päämotivaatioistamme konseptille on teholähteen puuttuminen avaruudessa", selittää Joshua Rovey Illinoisin yliopistosta uuden moottorityypin kehittelyä.

"Mikäli pystymme käyttämään Aurinkoa suoraan antamalla sen valon paistaa nanorakenteille, ei tarvita ollenkaan sähköistä teholähdettä tai aurinkopaneeleja tuottamaan tehoa."

Simuloitu järjestelmä käyttää valoa luomaan sähkömagneettisen kentän. Varaukseltaan neutraalit, lasista tai muusta eristeaineesta valmistetut nanohiukkaset polarisoituivat kentässä. Kentän muoto on valittu epätasaiseksi, mikä kohdistaa nanohiukkasiin voiman. Kiihdytetyt hiukkaset ohjataan suppilon kautta ulos ja tällä tavalla syntyy pieni työntövoima.

Tutkimus aiheesta on ilmestynyt American Institute of Physicsin AIP Advances-julkaisussa.

Toistaiseksi menetelmän tutkimus on vielä täysin teoreettisella tasolla. Tutkijat toivovat pääsevänsä jatkossa rakentamaan laboratoriossa suunniteltuja nanokoon rakenteita ja testaamaan niitä käytännössä.

Periaatetta voisi soveltaa erittäin pienten avaruusalusten moottorijärjestelmissä. Tässä vaiheessa on vielä epävarmaa, saadaanko menetelmällä koskaan niin suurta työntövoimaa, että sen käyttäminen kannattaisi.

Aiheesta lisää University of Illinois (englanniksi)