Universumin magneettikenttien syntyteoria todistettiin kokeellisesti

Astrofyysikot ovat vahvistaneet oikeaksi yhden teorioista, joka pyrkii selittämään planeettojen, tähtien ja galaksien magneettikentät.

Universumin magneettikentät ovat yllättävän vahvoja ja pitkäikäisiä. Tutkijat ovat pitkään yrittäneet ymmärtää niiden syntyä.

Chicagon yliopiston tähtitieteilijät käyttivät voimakasta laseria testatakseen yhtä magneettikenttiä selittävää teoriaa: turbulenttia dynamoa.

"Ihmiset ovat unelmoineet tämän kokeen tekemisestä lasereilla pitkän aikaa", sanoo Donald Lamb Flash-keskuksesta.

Kahta pientä foliopalaa ammuttiin lasersäteillä ja syntyneet plasmasuihkut ohjattiin törmäämään toisiinsa. Tuloksena syntyi turbulentti nestevirtaus.

Tämä paljasti, että turbulentti plasma voi dramaattisesti voimistaa magneettikenttää – aina siinä määrin kuin tähdillä ja galakseilla on havaittu.

"Me tiedämme nyt, että turbulentti dynamo on olemassa, ja että se on yksi mekanismeista, joka voi itse asiassa selittää universumin magnetisaation", sanoo Petros Tzeferacos Flash-keskuksesta.

Verrattuna mekaaniseen dynamoon, jossa sähkövirta synnytetään pyörittämällä käämiä magneettikentässä, turbulentissa dynamossa tapahtuu päinvastoin: sähköisesti varautunut plasma luo ja pitää yllä magneettikentän.

Kun dynamo kyetään nyt luomaan laboratoriossa, tutkijat voivat etsiä vastauksia jatkokysymyksiin, kuten kuinka nopeasti magneettikentän voimakkuus nousee ja kuinka vahvaksi se voi yltyä.

Aiheesta lisää phys.org (englanniksi)