Kosmologit tekivät tähän asti suurimman kartan universumin rakenteesta

Kartan mukaan maailmankaikkeuden rakenne on tasaisempi kuin aiemmat tutkimukset ovat antaneet ymmärtää. Tuloksen virherajan vuoksi se ei silti ole välttämättä ristiriidassa kosmologian standardimallin kanssa.

Julkistettu data on ensimmäisen vuoden katsaus Dark Energy Survey -projektiin, joka tutkii pimeää energiaa. DES kartoittaa aineen jakaumaa kosmoksessa mittaamalla universumin suurten massakeskittymien aiheuttaman gravitaatiolinssi-ilmiön voimakkuutta eli sitä, kuinka paljon niiden massa taivuttaa takana olevien galaksien valoa.

Analyysin mukaan alkuräjähdyksen jälkeen materian kasautuminen galakseihin, kaasupilviin ja muihin rakenteisiin on tapahtunut aiempia, universumin mikroaaltotaustasäteilyyn perustuvia arvioita hitaammin.

Kasautuminen on 7% vähäisempää kuin Planck-satelliitin mikroaaltodataan perustuva standardimalli ennustaa. Jos tulos pitää pintansa jatkossakin, saattaa tämä viitata uudenlaiseen fysiikkaan.

Eri tekniikoilla saatujen tulosten virhemarginaalit menevät kuitenkin päällekkäin. Ristiriita ei siis välttämättä ole todellinen.

Datan analysointiin osallistuneen, Edinburghin yliopiston Joe Zuntzin mukaan DESin mittaus tukee yksinkertaisinta pimeän aineen ja energian teoriaa, kun sitä verrataan Planckin karttaan. "Se hetki, jolloin tajusimme, että mittauksemme oli yhtäpitävä Planckin kanssa, oli hieno hetki koko ryhmälle".

DES-projektin viimeinen, viides vuosi on juuri alkanut. Nyt julkistettu data kattaa 1/30 taivaasta. Kun hanke päättyy ensi vuonna, taivaasta on kartoitettu kymmenesosa.

Aiheesta lisää Nature (englanniksi)