Seuraavan sukupolven planeettametsästäjä näki ensivalonsa

Euroopan eteläisen observatorion ESPRESSO-havaintolaite on onnistuneesti tehnyt ensimmäiset havaintonsa. Laitteen toivotaan kiihdyttävän maankaltaisten planeettojen löytymistä.

Chilessä sijaitsevaan VLT-teleskooppiin on asennettu kolmannen sukupolven hilaspektrometri nimeltä ESPRESSO. Se on menestyksekkään HARPS-havaintolaitteen seuraaja.

HARPSin tapaan ESPRESSO mittaa tähtien heiluntaa, joka johtuu niitä kiertävien planeettojen painovoimasta. Mitä pienimassaisempi planeetta on kyseessä, sitä heikommin se huojuttaa emotähteään ja sitä vaikeampi planeettaa on löytää.

Mahdollisesti elämää ylläpitävien kiviplaneettojen löytyminen vaatii erittäin tarkan havaintolaitteen. Siinä missä HARPSin nopeusmittausten tarkkuus on noin yksi metri sekunnissa, ESPRESSOn tavoitetarkkuus on vain muutama senttimetri sekunnissa.

Geneven yliopistossa Sveitsissä työskentelevän Francesco Pepen mukaan suuri tarkkuus on seurausta paitsi viime vuosien teknisistä kehitysaskelista, myös ESPRESSOn käyttämästä kookkaasta teleskoopista.

"Toisin kuin aikaisemmat havaintolaitteet, ESPRESSO voi hyödyntää VLT:n koko valonkeruutehoa. Sitä voidaan kayttää samanaikaisesti kaikkien VLT:n neljän yksikköteleskoopin kanssa, jotka simuloivat yhteensä 16-metristä teleskooppia. ESPRESSO tulee olemaan lyömätön ainakin vuosikymmenen — nyt olen vain kärsimätön löytämään sillä ensimmäisen kiviplaneetan!"

Ensimmäinen testikäyttö sisälsi havaintoja tunnetuista planeettajärjestelmistä. Vertailut aikaisempaan HARPS-havaintoaineistoon osoittivat, että ESPRESSO kykenee samaan laatuun huomattasti lyhyemmällä havaintoajalla.

Vaikka ESPRESSOn päätavoite on viedä planeettojen metsästys uudelle tasolle, sillä on myös muita käyttötarkoituksia. ESPRESSO tulee olemaan muun muassa maailman tehokkain työkalu testaamaan, ovatko fysiikan vakiot muuttuneet maaailmankaikkeuden historiassa. Jotkin fysiikan teoriat ennustavat tällaisia pikkuruisia muutoksia, mutta niitä ei ole milloinkaan vakuuttavasti havaittu.

Aiheesta lisää ESO