Keskikoon mustien aukkojen etsintäprojekti alkoi

Yhdysvaltalainen tutkijaryhmä kehittää keinoja testata yhtä pimeän aineen selityshypoteeseista. Etäohjatulla teleskoopilla on alettu etsiä merkkejä keskikokoisista mustista aukoista Linnunradassa.

"Havainnoimme ja asetamme rajat pimeän aineen osuudelle, joka koostuu keskikokoisista mustista aukoista Linnunradassa. Lisäksi mittaamme niiden massajakauman", selostaa Will Dawson Lawrence Livermooren kansallisesta laboratoriosta.

"Kehitämme mikrolinssien havaitsemiseen uudenlaista menetelmää, jolla pystyy erottamaan merkkejä tämän kokoluokan mustista aukoista."

Mikrolinssi-ilmiössä massiivinen kappale kaareuttaa avaruutta ympärillään. Näin muodostuu linssi, joka taittaa ja vahvistaa kappaleen läheltä kulkevaa kaukaisen kohteen valoa.

Dawsonin ryhmä etäkäyttää Kaliforniasta käsin Chilen Cerro Tololossa sijaitsevaa Blanco-teleskooppia, jossa on neljän metrin pääpeili.

Myöhemmin heidän on tarkoitus siirtyä käyttämään paljon tehokkaampaa, 8,4 metrin peilillä varustettavaa LSST-teleskooppia. Erittäin laajaa taivaan aluetta skannaavan LSST:n arvioidaan valmistuvan vuonna 2022.

Pimeä aine käsittää noin 25 prosenttia maailmankaikkeudesta siinä missä näkyvää ainetta on vain noin 5 prosenttia. Pimeä energiaa puolestaan arvioidaan olevan noin 70 prosenttia.

Toistaiseksi ei olla varmoja pimeän aineen esiintymismuodosta. MACHO-kappaleiden (baryonic massive compact halo objects) hypoteesin mukaan ainakin osa siitä koostuisi erittäin vähän tai ei ollenkaan säteilyä lähettävästä tavallisesta aineesta. Tällaisia kappaleita voisivat olla esimerkiksi mustat aukot, neutronitähdet, ruskeat kääpiöt tai vapaana avaruudessa vaeltavat planeetat.

Aiemmat tutkimukset rajaavat, että jos MACHOt selittäisivät yli 40 prosenttia pimeästä aineesta, täytyisi niiden olla vähintään kymmenen Auringon massaisia. Tämä rajaa pois muut MACHO-lajit kuin mustat aukot ja nostaa niidenkin koon keskiluokkaan eli suuremmiksi kuin yksittäisten massiivisten tähtien räjähdyksistä syntyy.

Pimeälle aineelle on monia muitakin kilpailevia selityshypoteeseja kuin MACHOt. Todennäköisimpänä vaihtoehtona on pitkään pidetty toistaiseksi tuntemattomia ja vaikeasti havaittavia alkeishiukkasia.

Aiheesta lisää LLNL (englanniksi)