Planeetan määritelmään ehdotetaan tarkennusta

Yhdysvaltalaistutkija ehdottaa planeetan ja ruskean kääpiön rajan vetämistä 4–10 Jupiterin massaan. Aiemmin ero niiden välillä on ollut vieläkin väljemmin määritelty.

"Vaikka uskomme tietävämme pääpiirteittäin, miten planeetat muodostuvat, on yksityiskohdissa vielä paljon täydennettäviä alueita", kuvailee Kevin Schlaufman Johns Hopkinsin yliopistosta.

"Planeettojen massan yläraja on yksi tärkeimmistä puuttuvista yksityiskohdista", Schlaufman näkee.

Oikeaa ylärajaa etsivässä tutkimuksessa vertailtiin 146 planeettakuntaa keskittyen emotähtien ja tunnettujen planeettojen ominaisuuksiin.

Analyysin mukaan jättiläisplaneetat ja ruskeat kääpiöt asettuvat selvästi omiksi ryhmikseen. Löytynyt rajanveto 4–10-kertaiseen Jupiterin massaan on hyvin perusteltavissa. 

Schlaufman painottaa, ettei pelkästään massa riitä planeetan ja ruskean kääpiön erottamiseen. Myös emotähden kemiallinen koostumus vaikuttaa asiaan.

Yleensä Jupiterin kaltaisia jättiläisplaneettoja löytyy vain tähdiltä, jotka ovat hyvin rautapitoisia, kun taas ruskeita kääpiöitä on useamman tyyppisten tähtien kiertolaisina.

Taivaankappaleiden vertailussa on järkevämpää käyttää massoja kuin kokoja, sillä samanmassaisten kappaleiden koot saattavat vaihdella paljon riippuen esimerkiksi koostumuksesta ja lämpötilasta.

Rajanveto ruskeiden kääpiöiden ja planeettojen välillä vaikuttaa esimerkiksi siihen, montako eksoplaneettaa lasketaan tunnetuiksi.

Nykyään esimerkiksi Extrasolar Planets Encyclopaedia ja Nasan eksoplaneettasivusto listaavat eri määrät eksoplaneettoja. Todennäköisesti yleisesti hyväksyttyä tarkkaa rajaa ei saada päätettyä vielä pitkään aikaan.

Aiheesta lisää Johns Hopkinsin yliopisto (englanniksi)