Ilmatieteen laitos sai valmiiksi Marsiin matkaavat mittalaitteet

Ilmatieteen laitos on rakentanut Nasan tulevaan marsmönkijään huippulaatuiset kosteus- ja painemittalaitteet. Mittalaitteet ovat nyt valmiina viimeisiin testeihin.

Marsin kaasukehän painetta ja kosteutta tulevat mittaamaan aiempaakin tarkemmat Ilmatieteen laitoksen laitteet. Painemittalaite valmistui jo aiemmin tänä vuonna, ja nyt myös kosteusmittalaite on valmistunut.

Uudet mittalaitteet ovat osa espanjalaista MEDA-laitepakettia (Mars Environmental Dynamic Analyzer), joka asennetaan Mars 2020 -mönkijään. Koko MEDA-mittalaitepaketti luovutetaan Nasalle asennettavaksi mönkijään myöhemmin tänä syksynä.

"Kosteusmittalaite on nyt vuorollaan saatu valmiiksi, kalibroitu ja testattu. Seuraavaksi laitteita testataan Espanjassa MEDA-paketin keskustietokoneen kanssa ennen kuin ne luovutetaan Nasalle", kertoo Maria Genzer Ilmatieteen laitoksesta.

Mittalaitteet perustuvat Vaisala Oyj:n anturiteknologiaan ja ovat samantyyppisiä kuin Curiosity-mönkijään vuonna 2012 toimitetut laitteet. Tutun teknologian lisäksi mittalaitteissa on mukana Vaisalan uudemmat ja tarkemmat kosteus- ja paineanturit, jotka eivät vielä tätä ennen ole käyneet Marsin pinnalla.

Parhaillaan Ilmatieteen laitoksella on testaus- ja kalibraatiovuorossa samantyyppiset linstrumentit myös Euroopan avaruusjärjestön ExoMars 2020 -laskeutujaan. Nämä valmistuvat vuoden lopussa.

Toimiessaan yhtä aikaa Marsissa Curiosityn, Mars 2020 -mönkijän ja ExoMars 2020 -laskeutujan kaasukehää mittaavat laitteet muodostavat pienimuotoisen havaintoverkon. Tämä ennakoi tulevaisuuteen hahmoteltua laajaa MetNet-havaintoverkkoa.

Aiheesta lisää Ilmatieteen laitos