Meteoriitit voivat auttaa ymmärtämään tähtiräjähdyksiä

Kansainvälinen tutkijaryhmä ehdottaa uudenlaista menetelmää supernovien tarkasteluun. Idea perustuu meteoriittien koostumuksen nykyistä tarkempaan analyysiin.

Ehdotuksen mukaan meteoriiteista kannattaa tutkia tiettyjen alkuaineiden eri muotoja eli isotooppeja. Rutenium-alkuaineen isotooppipitoisuuksia selvittämällä saataisiin tietoa aineen synnyttäneen supernovan olosuhteista, kuten lämpötilasta.

Lisäksi voitaisiin saada arvioitua, miten paljon aikaa aineen synnyttäneestä supernovaräjähdyksestä on kulunut. Tämä auttaisi paitsi supernovien olosuhteiden, myös aurinkokunnan aineen alkuperän selvittämisessä.

Tutkimalla meteoriittien rutenium-98-isotoopin määrää pitäisi olla mahdollista arvioida, miten paljon ainenäytteessä oli alkujaan teknetium-98-isotooppia. Muodostuvan teknetium-isotoopin määrään vaikuttavat suuresti olosuhteet supernovaräjähdyksen aikana.

Ennustetut isotooppijäämät ovat vain hieman pienempiä kuin nykyään pystytään mittaamaan. Tutkijat arvioivat, että analyysitekniikoiden kehittyessä rutenium-98-isotoopin määrää meteoriiteissa pystytään lähitulevaisuudessa mittaamaan tarpeeksi suurella tarkkuudella.

Aurinkokunta syntyi noin 4,6 miljardia vuotta sitten tähtienvälisestä kaasusta ja pölystä tiivistymällä. Arvioiden mukaan tiivistymisen saattoi auttaa alkuun lähellä tapahtuneen supernovaräjähdyksen paineaalto.

Aurinkokunnan vetyä ja heliumia raskaampien alkuaineiden uskotaan syntyneen Aurinkoa vanhemmissa tähdissä ja levinneen tähtienväliseen avaruuteen sinkoutumalla tähtien toiminnan loppuvaiheissa.

Aiheesta lisää NAOJ (englanniksi)