Kaukaisia suuria komeettoja on paljon arvioitua enemmän

Yli 200 vuoden kiertoajan komeettojen määrästä on saatu uusi arvio. Uuden mallin mukaan ytimeltään yli kilometrin läpimittaisia pitkäperiodisia komeettoja on noin seitsemän kertaa niin paljon kuin tähän asti on luultu.

"Määrä kertoo osaltaan, miten paljon ainetta on jäänyt yli aurinkokunnan synnyssä", kuvailee James Bauer Marylandin yliopistosta. "Tiedämme nyt, että Oortin pilvestä tulevia muinaisia melko suuria kappaleita on arvioitua enemmän."

Arvio perustuu WISE-infrapunateleskoopilla tehtyihin havaintoihin 95:stä Jupiterin komeettaperheen jäsenestä sekä 56:sta pitkän kiertoajan komeetasta. Apuna käytettiin myös mallia komeettojen ytimien koon arvioimiseksi.

Komeettakappaleiden alkuperänä pidetään Oortin pilvenä tunnettua aluetta, joka sijaitsee kaukana planeettojen ratojen ulkopuolella. Pilven tarkkaa muotoa ei tunneta, mutta sen arvioidaan olevan pallonmuotoinen alue, jolla on runsaasti jäisiä kappaleita. Aika ajoin planeettojen ja lähitähtien vetovoima suistaa niitä vierailuille aurinkokunnan sisäosissa.

Pitkäperiodisten komeettojen ohella toinen suuri komeettapopulaatio on Jupiterin "perheen" komeetat, jotka kiertävät paljon lähempänä. Useammin Auringon ohittavat komeetat kuluvat loppuun huomattavasti nopeammin. Lämpö irrottaa niistä helposti haihtuvia jäänä olevia aineita, kuten vettä ja hiilidioksidia.

Tutkimus antaa tietoa myös siitä, miten usein komeetat ovat törmänneet maapalloon ja muihin aurinkokunnan planeettoihin.

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)