Kääpiöplaneetta Cereksellä näkyy merkkejä rypistymisestä

Cereksen pinnalla on todettu geologisia muodostumia, jotka viittaavat kääpiöplaneetan olevan kutistumassa. Havainto on yllättävä ottaen huomioon Cereksen jäisen luonteen.

Jääkuoren peittämillä aurinkokuntamme kuilla on pinnanmuotoja, joiden uskotaan olevan seurausta kuiden jäähtymisestä. Tällaisia kuita ovat esimerkiksi Europa ja Ganymedes. Teorian mukaan veden jäätyminen on laajentanut kuita sisältä käsin, jolloin pinta on halkeillut.

Sen sijaan kivisillä aurinkokunnan kappaleilla, kuten Marsilla ja Merkuriuksella, havaitaan pinnan ryppyjä. Niiden uskotaan olevan seurausta kiven kutistumisesta sen jäähtyessä. Työntösiirrokset, joissa vanha kivi nousee nuoremman päälle, ovat yksi tällainen merkki kutistumisesta.

Nyt tutkijat ovat löytäneet työntösiirroksista kertovia ryppyjä myös Marsin ja Jupiterin välisen asteroidivyöhykkeen suurimman kappaleen Cereksen pinnalta.

Siirrokset löydettiin kääpiöplaneetan kiertoradalla toimineen Dawn-aluksen ottamista kuvista. Kaikkiaan tutkijat tunnistivat kuvista 15 paikkaa, joissa näyttäisi olevan näitä muodostumia.

Havainto viittaa, että kääpiöplaneetta on kutistumassa. Löytö on tutkijoiden mukaan yllättävä, sillä Ceres on luonteeltaan jäinen kappale.

Tutkijat epäilevät Cereksen siirrosten olevan merkki kuoren alla tapahtuneesta ainesten kerrostumisesta kääpiöplaneetan menneisyydessä. Kerrostuminen sai aikaan suuren mittakaavan supistumisen, jonka seurausta havaitut työntösiirrokset ovat.

Aiheesta lisää Space.com (englanniksi)