Asteroidit selviytyvät törmäyksistä luultua paremmin

Ryhmä tutkijoita päivitti vanhan simulaation asteroidien törmäyksestä. Aikaisempaa useampia muuttujia sisältävä malli osoittaa, etteivät asteroidit pirstaloidu niin helposti kuin on uskottu.

Ryhmä tutkijoita simuloi 2000-luvun alussa tietokoneella asteroidien törmäystä. 25 kilometrin läpimittaiseen kappaleeseen törmäsi kohtisuoraan kilometrin kokoinen kappale viiden kilometrin sekuntinopeudella.

Tulokset antoivat ymmärtää, että kohdeasteroidi hajoaisi törmäyksessä täydellisesti.

Nyt toinen tutkijaryhmä on simuloinut saman skenaarion uudelleen lähes kaksi vuosikymmentä myöhemmin. He huomioivat myös asteroidin halkeamiseen liittyviä pienen mittakaavan prosesseja. Aiempi malli ei ollut kunnolla käsitellyt halkeamien etenemisen rajattua nopeutta törmäyksessä.

Päivitetty simulaatio osoitti, että täydellisen hajoamisen sijaan kohdeasteroidille jää vaurioitunut, mutta yhtenäinen ydin.

Lopputulos ei siis ole löyhä sorakasa, vaan ydin on verraten vahva halkeamista huolimatta. Lisäksi ydin toimii painovoimakeskuksena, joka tuntien kuluessa vetää pois lentäneet asteroidin palaset takaisin pinnalleen.

Aiheesta lisää Johns Hopkinsin yliopisto (englanniksi)