Tutkimus antoi uuden arvion aurinkokunnan syntynopeudelle

Miten kauan kesti aurinkokunnan planeettojen tiivistyminen? Yhdysvaltalaistutkimus pureutuu 4,65 miljardin vuoden takaisiin tapahtumiin.

"Niin paljon tapahtui aivan alkuhistoriassa", kuvailee Benjamin Weiss MIT:stä. "Tietenkin planeetat kehittyivät sen jälkeenkin, mutta suuren koon rakenteet muodostuivat ensimmäisen 4 miljoonan vuoden aikana."

Tarkentunut aikaskaala planeettojen synnylle on 3–4 miljoonaa vuotta. Aurinkokunnan muodostaneen pölystä ja kaasusta koostuneen protoplanetaarisen kiekon olemassaolon kestoksi on aiemmin ehdotettu 1–10 miljoonaa vuotta.

Tulos perustuu muinaisten meteoriittinäytteiden magneettisten osasten tutkimukseen. Angriitit ovat magmakivimeteoriitteja, joiden arvioidaan syntyneen hyvin aikaisin aurinkokunnan historiassa ja jähmettyneen nopeasti. Prosessi on säilyttänyt niiden alkuperäiset ominaisuudet.

Mittaamalla meteoriittien sisältämän uraanin ja lyijyn suhteita on pystytty arvioimaan niiden muodostumisen ajankohtia. Näytteiden magneettisuutta mitattiin tarkoilla instrumenteilla ja niissä paljastui, että vallinnut magneettikenttä oli vanhimmissa näytteissä 10–100 kertaa myöhempiä vahvempi. Mittauksista voitiin päätellä, että pölykiekko oli tuolloin hälvenemässä nopeasti.

Meteoriittitutkimuksesta toivotaan saatavan tarkennuksia myös kaasujättiläisten syntymalleihin ja niiden aikaskaaloihin.

Aiheesta lisää Brookhaven National Laboratory (englanniksi)