Planeetta yhdeksältä loppuvat piilopaikat - yksi uusi asteroidi malliin mukaan

Yhdysvaltain tähtitieteellisen seuran kokouksessa esiteltiin tiistaina uusia tuloksia kiistanalaisesta Planeetta yhdeksästä. Tiedot auttavat rajaamaan tuntemattoman planeetan etsintäaluetta entisestään. Mallia tukevien erikoisesti ryhmittyneiden ja etäisten asteroidien joukkoon julkistettiin yksi löytö lisää.     

"Lopullinen tavoite on ottaa suora kuva planeetasta", Michiganin yliopiston tutkija Juliette Becker totesi. "Koska emme ole vielä löytäneet sitä monista etsinnöistä huolimatta, joudumme tyytymään epäsuoriin menetelmiin."

Tähdet ja avaruus Utahissa oli paikalla seuraamassa kokousta, jossa Becker kävi läpi ryhmän uusimpia tuloksia Planeetta yhdeksästä.   

Ennustus löytymättömästä aurinkokunnan ulkolaidan planeetasta perustuu Neptunuksen takaisiin pienkappaleisiin. Niiden radat ovat ryhmittyneet poikkeuksellisella tavalla. Jonkin voiman on täytynyt vaikuttaa ratoihin ja vääntää niitä yhteen kimppuun.

Sama voima on todennäköisesti saanut kappaleet pysymään kiltisti radoillaan. Ilman ulkoista vaikutusta ainakin osan niistä olisi tutkijoiden mukaan pitänyt törmätä toisiin planeettoihin tai Aurinkoon tai sinkoutua ulos aurinkokunnasta.

Michiganin yliopiston tutkijat julkistivat löytäneensä uuden Neptunuksen takaisen kappaleen, joka sopii oletukseen Planeetta yhdeksästä. Kappaleen ratataso poikkeaa muusta aurinkokunnasta jopa 54 astetta – mahdollisesti tuntemattoman planeetan vaikutuksesta.

Becker kollegoineen laski, millaisia ominaisuuksia oletetulla Planeetta yhdeksällä täytyisi olla. Sen pitäisi paimentaa pienkappaleet ryhmittyneille, vakaille radoille.

"Tietokonesimulaatioilla pystyimme määrittämään, minkälainen versio Planeetta yhdeksästä muokkaa aurinkokunnan tuntemamme kaltaiseksi – sikäli kun se ylipäätään on todellinen", Becker selittää.

Lehdistötilaisuutta seurasi muiden mukana Caltechin tutkija Mike Brown, joka etsii Planeetta yhdeksää kuumeisesti. Hän uskoi pystyvänsä rajaamaan planeetan etsintäaluetta Beckerin ryhmän pian julkistettavien lopullisten tulosten avulla.

Aiheesta lisää Tähdet ja avaruus -lehdessä 8/2017.