Kuun varjoisten kraatterien jää voi olla peräisin monesta lähteestä

Kuun arvokkaimpana alueena pidetään sen napojen läheisyydessä ikivarjossa olevia kraattereita niiden vesijään vuoksi. Uusi tutkimus pitää todennäköisenä, että niiden jää on peräisin useasta eri lähteestä.

"Jääkerrostumien iät kertovat mahdollisesti jotain niiden alkuperästä, mikä auttaa meitä ymmärtämään aurinkokunnan sisäosien veden lähteitä ja jakaumaa", selittää Ariel Deutsch Brownin yliopistosta.

"Tutkimusmatkailun kannalta meidän täytyy ymmärtää jään esiintymiä sekä sivu- että pystysuuntaisesti ja keksiä, miten niihin parhaiten pääsee käsiksi. Esiintymät voivat muuttua ajan kuluessa, joten niiden iän hahmottaminen on tärkeää", Deutsch jatkaa.

Uudessa tutkimuksessa hyödynnettiin LRO-luotaimen dataa ja tutkittiin jäätä sisältävien kraattereiden ikäjakaumia.

Suurin osa tähän mennessä löydetyistä jääesiintymistä sijaitsee suurissa kraattereissa, jotka ovat vähintään 3,1 miljardia vuotta vanhoja. Tämä antaa myös ylärajan jään iälle, koska kraatterin syntyprosessi olisi hävittänyt alueen jään.

Suurten kraatterien lisäksi myös pienemmistä, suhteellisen nuorista kraattereista on löytynyt todisteita jäästä. Löytö yllätti tutkijat ja tukee käsitystä, että osa jääesiintymistä on suhteellisen nuoria.

Vanhempien jääkerrostumien uskotaan olevan peräisin suurista vettä sisältävien komeettojen ja asteroidien törmäyksistä. Tuoreempien esitetään muodostuneen esimerkiksi mikrometeoriittien tai aurinkotuulen mukana tulleesta vedestä.

Paras tapa lähteiden selvittämiseksi olisi hakea näytteitä. Niitä toivotaan saatavan Nasan Artemis-kuuohjelman avulla.

Aiheesta lisää Brown University (englanniksi)