Tällaista elämää voisi olla TRAPPIST-1-tähden planeetoilla

Keskiviikkona uutisoitiin, että TRAPPIST-1-tähden ympäriltä on paljastunut kolme Maan kokoista planeettaa, joiden pinnoilla voi lainehtia meri. Nyt tutkija Lisa Kaltenegger on selvittänyt, millaista elämää niiltä saattaisi löytyä.

"Elämää voi selvästi olla näissä maailmoissa, mutta se saattaa näyttää erilaiselta, koska näiden planeettojen pinnalla on todennäköisesti erittäin paljon ultraviolettisäteilyä", Cornellin yliopistossa työskentelevä Kaltenegger toteaa.

Kalteneggerin tutkimuksen mukaan planeetoilla luultavasti täytyisi olla otsonikerros suojaamassa elämää ankaralta ultraviolettisäteilyltä, joka muuten steriloisi planeettojen pinnat. Esimerkiksi maapallolla ei nuoruudessaan ollut otsonikerrosta, joten on hyvinkin mahdollista, ettei sellaista ole myöskään TRAPPIST-1-tähden planeetoilla.

"Jos TRAPPIST-1-tähteä kiertävillä planeetoilla ei ole otsonikerrosta, elämän tarvitsisi suojautua maan alle tai mereen tai kehittää strategioita suojellakseen itseään ultraviolettisäteilyltä", Kaltenegger selittää.

Piiloutumisvaihtoehto on elämän etsinnän kannalta ikävä, sillä se tekisi elämän merkkien havaitsemisesta haastavampaa. Viimeinen vaihtoehto sen sijaan voi jopa helpottaa elämän löytämistä.

Kaltenegger nostaa yhdeksi mahdolliseksi suojautumiskeinoksi niin sanotun biofluoresenssin, jossa eliöt muuttavat ultraviolettivalon taajuutta suuremmille aallonpituuksille. Tämän takia jopa muuten piilossa olevat eliöt saattavat paljastua esimerkiksi planeetan emotähden purkautuessa.

Aiheesta lisää Tähdet ja avaruus -lehdessä 3/2017.