Kuuman kaasun vellomisesta galaksijoukossa saatiin ensihavainto

Suuresta galaksijoukosta on ensimmäistä kertaa saatu todisteita kuuman kaasun edestakaisesta liikkeestä. Vellonnan aiheuttajaksi epäillään vuorovaikutusta joukon eri osien välillä.

Tutkijat ovat onnistuneet määrittämään massiivisen Perseuksen galaksijoukon kaasun liikettä XMM-Newton-röntgensatelliitin avulla.

"Me kartoitimme muun muassa, oliko kaasu liikkeessä meitä kohti vai poispäin ja mikä sen nopeus oli", sanoo Jeremy Sanders Max Planck -instituutista.

Kartoituksen tuloksena ilmeni, että kaasu Perseuksen joukossa on hyllyvässä liikkessä, joka kestää vielä miljoonia vuosia ennen kaasun aloilleen asettumista. Aiemmin tällainen ilmiö oli tunnettu vain teoreettisella tasolla.

Todennäköisesti kaasun ovat saaneet liikkeelle pienempien osajoukkojen törmäykset pääjoukon kanssa.

Astronomit havaitsivat myös Coman galaksijoukkoa, mutta siinä ei havaittu kaasun liikettä.

Perseuksen joukko koostuu yhdestä pääjoukosta ja useista alajoukoista, kun taas Coman kokoonpanoon kuuluu kaksi samankokoista joukkoa, joiden kaasu ei ole vielä järjestynyt yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tämä ero saattaa olla taustalla siinä, ettei Comassa havaittu vellontaa.

Aiheesta lisää ESA (englanniksi)