Uusi kaukokartoitusteknologia kertoo maanpinnan muutoksista ennätystarkkuudella

Vastikään julkaistussa tutkimuksessa esitetään ensimmäistä kertaa, kuinka uusimpia eri mittakaavojen digitaalisia kaukokartoitusaineistoja sekä automatisaatiota voitaisiin hyödyntää karttojen tehokkaassa ajantasaistamisessa.

"Muutostietojen tulkinta uusimmista kaukokartoitusaineistoista on aiempaa paremmin automatisoitavissa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia tukea karttojen päivittämistä tekoälyn avulla", kertoo Eetu Puttonen Paikkatietokeskuksesta.

Monikansallisen tutkijaryhmän konseptissa alueelliset muutokset – kuten uudisrakentaminen tai metsien hakkuut – havaitaan ensin jatkuvasti päivittyvistä, lähes koko maapallon kattavista avoimista satelliittiaineistoista.

"Tulevaisuuden visiossa karttojen ajantasaistusprosessit nopeutuvat, ja niiden tarkkuus paranee, kun kartoitusasiantuntijat voivat keskittyä suoraan muutoskohteiden tulkintaan niiden etsimisen sijaan", Puttonen näkee.

Kohdistamalla tarkemmat mittaukset kuten monikanavaiset laserkeilaukset aiemmin löydetyille merkittäville muutosalueille saadaan myös kustannustehokkuutta. Uusi teknologia nimittäin on paitsi huomattavasti tarkempaa myös selvästi kalliimpaa kuin nykyisin yleisesti käytettävät menetelmät.

"Erityisesti kun käytettävissä on monikanava-aineistoa kahdelta eri ajankohdalta, päästään tarkastelemaan maan pinnalla tapahtuneita muutoksia entistä tarkemmin", kertoo Leena Matikainen Paikkatietokeskuksesta.

"Niiden perusteella taas pystytään löytämään vaikkapa uudet tiet, rakennukset ja hakkuualueet. Tutkimuksessamme testasimme tätä tekniikkaa ensimmäisinä maailmassa.".

Laserkeilaus toimii siten, että keilain lähettää laserpulsseja, jotka heijastuvat takaisin ympäristöstä.

Siirtymistä yksikanavaisesta eli yhden aallonpituuden ilmalaserkeilauksesta monikanavaiseen on verrattu siirtymiseen mustavalkoisesta televisiosta väritelevisioon. Monikanavainen laserkeilaus tuottaa värillisiä intensiteettikuvia, jotka helpottavat oleellisesti eri maanpeiteluokkien ja karttakohteiden tunnistamista mustavalkokuviin verrattuna.

Aiheesta lisää Maanmittauslaitos