Mars 2020 -mönkijää valmistellaan. Insinöörien suojavarusteiden yhtenä tarkoituksena on minimoida kulkijan saastuminen eliöistä. Vaikka luotaimet myös desinfioidaan kuumentamalla ennen laukaisua, ei elävien mikrobien kuljettumista avaruuteen voida sulkea pois. Kuva Nasa

Nasa miettii uudelleen luotaintensa desinfiointipolitiikkaa

Nasa on julkistanut kriittisen raportin, jossa ruoditaan planeettojen suojelua luotaimien mukana mahdollisesti kulkevilta mikrobeilta. Tavoitteena on selkeyttää ja helpottaa alan määräyksiä jo lähivuosina. 

Raportti oli tilaustyötä riippumattomalta arviointilautakunnalta. "Planeettasuojelun näkymät muuttuvat nopeasti", kommentoi tilannetta Thomas Zurbuchen Nasan tiedeosastolta.

"Ensimmäistä kertaa monet eri toimijat miettivät niin kaupallisia kuin tieteellisiä lentoja useille aurinkokunnan kohteille. Se on jännittävää", Zurbachen sanoi. 

Lautakunnan julkaistu raportti kertoo löydöksistä ja suosituksista, jotka antavat osviittaa tuleviin päätöksiin. Käytäntöjä olisi syytä muuttaa niin lähetettävien luotainten desinfioinnissa kuin maanpinnalle palautettavien näytteiden käsittelyssä. 

Lautakunnan puheenjohtaja toimi New Horizons -luotaimen johtaja Alan Stern.

Suosituksiin kuuluu esimerkiksi Kuun pinnan planetaarisen suojelutason laskeminen. Ainoastaan vesijään esiintymisalueita pidettäisiin enää elämän kannalta merkityksellisinä nykyisen koko pinnan sijaan. Myös asteroideille ja komeetoille ehdotetaan harkintakohtaisesti samaa kategorian laskemista.

Syinä mainitaan kulujen ja valvonnan vähentäminen etenkin, kun luotainlentoja voivat tehdä tulevaisuudessa muutkin kuin valtiolliset toimijat. Omalta osaltaan lautakunnan antamat suositukset heijastelevat Donald Trumpin hallinnon politiikkaa, jossa säännöstelyä halutaan purkaa yksityisten toimijoiden kilpailukyvyn kasvattamiseksi.

Elämän leviämiseen planeetoilta toisille liittyy paljon avoimia kysymyksiä, joiden vastaamiseen on vain vähän tieteellisiä tuloksia. Esimerkiksi karhukaisten on todettu selviytyvän avaruusolosuhteissa ainakin jonkin aikaa elinkykyisinä.

Pidetään myös mahdollisena, että elämä on levinnyt aurinkokunnan kappaleiden välillä luonnollisessa prosessissa eli asteroiditörmäysten seurauksena.

Aiheesta lisää Nasa (englanniksi)

Pysyvä linkki
Samankaltaisia uutisia
Ladataan...
Uusin numero
Uutisarkisto