Tähtitieteilijät punnitsivat kääpiögalaksin ytimessä sijaitsevan mustan aukon

Läheisen kääpiögalaksin musta aukko on tarjonnut tähtitieteilijöille pienen yllätyksen. Mittausten perusteella se on paljon luultua kevyempi.

Tulosten mukaan nyt tutkitun kääpiögalaksi NGC 4395:n mustalla aukolla on massaa noin 10 000 Auringon verran. Se on noin 40 kertaa kevyempi kuin tähän mennessä on uskottu.

Käytännössä jokaisen kookkaan galaksin keskustassa on supermassiivinen musta aukko. Ei kuitenkaan ole varmaa, päteekö sääntö myös pieniin galakseihin. Siksi tutkijat halusivat tällä kertaa keskittyä juuri kääpiögalaksin mustaan aukkoon.

"Kysymys pysyy avoimena pienten ja kääpiögalaksien kohdalla: onko näissä galakseissa mustia aukkoja, ja jos on, skaalautuvatko ne samalla tavalla kuin supermassiiviset mustat aukot", toteaa Elena Gallo Michiganin yliopistosta.

Havainnon toivotaan tuovan lisää ymmärrystä siihen, miten jättiläismäiset mustat aukot kasvoivat maailmankaikkeuden alkuaikoina. Samalla se voi kertoa, miten mustat aukot muokkaavat emogalaksiaan paljon suuremmassa mittakaavassa kuin pitäisi olla mahdollista painovoiman avulla.

"Jollakin tapaa mustat aukot muokkaavat galaksia, jossa ne elävät, erittäin suurillakin etäisyyksillä", Gallo selittää. "Tämä mittaus voi lisätä tietämystämme tästä yhteydestä."

Aiheesta lisää Michiganin yliopisto (englanniksi)