Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Aloittaja Riqis, 22.05.2018, 21:21:16

« edellinen - seuraava »

Riqis

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty viimeksi 25.5.2018.

Foorumin käyttäminen edellyttää eräiden henkilötietojen antamista. Käsittelemme henkilötietojasi turvallisesti ja noudatamme Suomessa sovellettavaa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

1. Rekisterin pitäjä

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry
Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki

Puhelin (09) 684 0400
Sähköposti ta [at) ursa.fi

2. Rekisterin nimi

Avaruus.fi-keskustelupalstan käyttäjärekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on palvelun rekisteröityneiden käyttäjien tunnistaminen, käyttäjien palvelu, viestinnän mahdollistaminen käyttäjien kesken ja palvelun tarjoajan ja käyttäjien välillä sekä häiriökäytösten selvittäminen.

Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä on hyväksynyt noudattavansa palvelun sääntöjä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja tietosuojalainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan harvakseltaan käyttää palvelun tarjoajan eli Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n jäsenyyden markkinointiin. 

4. Henkilötietojen keräämisen peruste

Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjien tunnistamista. Henkilötietojen kerääminen perustuu käyttäjän suostumukseen. Käyttääkseen palvelua käyttäjä sitoutuu antamaan henkilötietojaan käyttötarkoituskohdassa kuvattuihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tiedot

Käyttäjätunnusta varten tallennetaan rekisteröinnin yhteydessa seuraavia tietoja:

    IP-osoite
    Käyttäjänimi, jolla Foorumiin kirjaudutaan
    Sähköpostiosoite, joka voidaan piilottaa julkiselta näytöltä rekisteröitymisvaiheessa

Käyttäjä voi halutessaan täydentää tietojaan. Tällöin täydennyksessä tallennetaan:

    Käyttäjän itsensä valitsema näyttönimi
    Syntymäaika muodossa Vuosi-kuukausi-päivä (esim. 1977-01-01)
    Olinpaikkatieto, kuten paikkakunta tai kaupunki
    Sukupuoli
    ICQ-numero
    AIM-osoite
    MSN Messenger-palvelussa käytetty sähköpostiosoite
    Yahoo! Instant Messenger (YIM)-lempinimi (= nickname)
    Mahdollinen käyttäjän ylläpitämä verkkosivun nimi ja sen osoite

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset suoritetaan

    Käyttäjälle itselleen
    Toisille käyttäjille sen mukaan, mitä kohdassa 5 käyttäjä on tietoja antanut näytettäväksi

7. Rekisterin tietojen luovutus ulkopuolisille

Pääsääntöisesti rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin. Voimme luovuttaa henkilötietoja silloin, jos lainsäädäntö edellyttää tietojen luovuttamista taikka luovuttaminen on tarpeen käyttäjän ja palveluntarjoajan välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseksi tai oikeuksien suojelemiseksi.

8. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti EU-/ETA-alueen sisäpuolella Suomessa. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tällainen tiedonsiirto on välttämätöntä, mikäli tietoja tulevaisuudessa käsitellään Googlen pilvipalveluilla (esim. Google Drive). Mikäli näin tehdään, tiedot siirretään turvallisesti ja lainmukaisesti EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn puitteissa tietosuojan riittävyyttä koskevan komission päätöksen mukaisesti.

9. Oikeus tietojen korjaukseen ja poistoon

Käyttäjällä on oikeus itse muokkaamalla korjata mahdollisesti virheellisiä henkilötietojaan. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään rekisteröityneen pyynnöstä, jos hän on irtisanoutunut palvelusta. Ollessaan vielä jäsen käyttäjällä on lisäksi mahdollisuus itse poistaa omat viestinsä, paitsi jos kyseessä on keskustelusäikeen ensimmäinen viesti. 

Koska olet rekisteröitynyt (foorumille), olet antanut meille suostumuksen jäsentietojen käsittelyyn. Jos et ole samaa mieltä, voit kirjautua foorumille ja poistattaa tunnuksesi tai lähettää ylläpidolle (sakari.nummila [at) ursa.fi) pyynnön tunnuksesi poistosta.

10. Tietorekisterin suojausperiaatteet

Jokaisella Foorumin käyttäjällä on:

Henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jonka salasanan salassapito on käyttäjän itsensä vastuulla. Oikeus muuttaa ja jättää pois tietoja, joita hänellä on mahdollisuus lisätä kohdan 5 mukaisesti, jolloin ne poisjätettynä, tai poistettuina eivät näy toisille käyttäjille. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Kerättävät tiedot on suojattu niin hyvin kuin internetissä voidaan tässä yhteydessä kohtuudella vaatia.

11. Henkilötietojen säilytyksen kesto

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen edellä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamista varten kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

12. Henkilötietojen käyttö markkinoinnissa


Foorumin jäsenyyden aikana osa tiedoista voidaan siirtää Avaruus.fi-foorumin markkinointirekisteriin tai muuttaa muotoon, josta rekisteröity ei ole tunnistettavissa. Avaruus.fi-foorumin markkinointirekisterin tarkoitus on Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n jäsenyyden markkinointi korkeintaan 1-2 kertaa vuodessa. Kyseisessä markkinointirekisterissä tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää.

Käyttäjällä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käyttöä markkinoinnissa. Voit lähettää tällaisen pyynnön sähköpostitse, puhelimitse tai postitse taikka tehdä pyynnön Ursan toimistolla aukioloaikoina. Yhteystiedot: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry (Y-tunnus 0221689-2), Kopernikuksentie 1, 00130 Helsinki. Puhelin (09) 684 0400, sähköposti foorumia koskevissa asioissa ta [at ) ursa.fi. Rekisteriasioiden yhteyshenkilönä toimii talousassistentti Maarit Pitkänen, puh. (09) 6840 4020. Jos henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

13. Evästeiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle tämän suostumuksella. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Voimme kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten palveluitamme käytetään voidaksemme kehittää niitä edelleen.

14. Sääntöjen muutokset

Palveluntarjoaja ja ylläpito pidättää oikeuden käyttösääntöjen kohtuullisiin muutoksiin.

15. Muuta

Rekisterinpitäjä ei vastaa käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta. Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta.
Marko Pekkola / www.avaruus.fi

Riqis

Hei vaan,

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry käsittelee henkilötietojasi turvallisesti ja noudattaa Suomessa sovellettavaa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Olemme päivittäneet Avaruus.fi-foorumin tietosuojaselosteen ja löydät sen tästä viestiketjusta tämän viestin edeltä.

Hyvää kesää kaikille,
Marko Pekkola / www.avaruus.fi